Hoppa till sidans innehåll

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer


Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter RF årligen medel till anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Det finns fem olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet.
• Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
• Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
• Stöd till energi- och miljöprojekt
• Stöd till renoveringsprojekt
• Stöd till säkerhetsprojekt
Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas. Läs mer om stöden på rf.se
Stöden administreras i första hand av respektive distriktsidrottsförbund. För mer information om stödet kontakta handläggaren på ditt distrikt.

Utöver RF:s stöd kan föreningen ofta söka bidrag hos flera andra organisationer och myndigheter. Hos Allmänna Arvsfonden kan ni söka lokalstöd för ny verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Läs mer om det här.

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser. Kontakta handläggaren på ditt distriktsidrottsförbund, så kan de hjälpa dig att hitta fler finansiärer.

Stöd till utrustning Parasport
Syftet med stödet är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrustning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. För att kunna få stöd krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp. Stödet administreras av RF och ansökan görs i IdrottOnline.

Uppdaterad: 31 JAN 2019 13:30

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...