Hoppa till sidans innehåll

Föreningens årsmöte


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska genomföras varje år.

Allt som har med årsmötet att göra regleras i föreningens stadgar. Vilken månad årsmötet senast ska hållas, när kallelse och handlingar till mötet ska vara tillgängliga för medlemmarna, etc. All information finns i stadgarna. I stadgarna finns även den föredragningslista/dagordning som ni måste följa i samband med ert årsmöte. Det är viktigt att ni följer vad som står i era stadgar när ni kallar till och genomför ert årsmöte. Om ni inte gör det kan ni få en anmärkning vid en eventuell granskning av t ex RF.

Att göra i samband med årsmötet (följ vad som står i era stadgar):

  • Kalla samtliga medlemmar till årsmötet
  • Upprätta en verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse (mallar hittar ni i dokumentbanken)
  • Ta fram underlag för röstlängden (Föreningen är skyldig att ha ett medlemsregister där det ska framgå vilka som är medlemmar, deras ålder samt om de har betalat medlemsavgiften. Vilka som är röstberättigade på årsmötet framgår av stadgarna.)
  • På mötet: upprätta röstlängd, följ den föredragningslista/dagordning som finns i era stadgar, protokollför samtliga punkter.
  • Skicka in era årsmöteshandlingar samt årsmötesprotokollet till SBF (se info nedan)
  • Håll ett konstituerande styrelsemöte och välj roller inom styrelsen.
  • Uppdatera föreningens kontaktuppgifter i IdrottOnline. Lägg in ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare.

Årsmötesprotokollet
Besluten som fattas på årsmötet ska dokumenteras i ett årsmötesprotokoll. Vanligtvis skrivs ett beslutsprotokoll där, förutom själva besluten, även de yrkanden som framställts samt vid votering de röstsiffror som avgjort beslutet tas med. Protokollet skrivs av den valda protokollsekreteraren som tillsammans med mötesordförande ansvarar för innehållet. De valda protokolljusterarnas uppgift är att kontrollera att protokollet överensstämmer med vad som hände på mötet. Årsmötesprotokollet ska göras färdigt och skrivas under så snart som möjligt och därefter vara offentligt för samtliga medlemmar.

Ladda upp era årsmöteshandlingar
Ladda upp era årsmöteshandlingar under Årsrapporter i IdrottOnline.
1. Logga in på IdrottOnline
2. Klicka på fliken Administration i menyn högst upp
3. Klicka på Årsrapporter i menyn till vänster
4. Klicka på knappen Skapa rapport till höger
5. Fyll i rapporten och ladda upp filerna. Har ni alla handlingar samlade i ett dokument laddar ni upp det under Övriga årsmöteshandlingar. Har ni gjort ändringar i era stadgar laddar ni upp den nya versionen av era stadgar samt kommenterar vilka ändringar ni har gjort.
6. Klicka på Skicka in till SF

Skapa föreningsrapport

Kan du inte klicka på knappen Skapa rapport?
Då måste du ändra så att du står under Biljard och inte Förening i menyn högst upp. Klicka på rullisten, välj Biljard och klicka på Byt.


Det går också bra att skicka era handlingar till This is a mailto link eller till Svenska Biljardförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm

 

Har ni frågor kring ert årsmöte? Kontakta oss på This is a mailto link

 

 

Uppdaterad: 15 AUG 2019 16:05

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Facebook  Instagram

Riksidrottsförbundet

 

sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: This is a mailto link