Hoppa till sidans innehåll

Dokumentmallar föreningens årsmöte


Kallelse, dagordning/föredragningslista och protokoll
Vilka punkter som ska vara med på dagordningen på årsmötet finns i föreningens stadgar. Samtliga punkter som finns med i stadgarna ska vara med på dagordningen och samtliga ska protokollföras. Jämför mallarna med dagordningen i era stadgar.
Mall kallelse och dagordningar/föredragningslista föreningens årsmöte (word)
Mall årsmötesprotokoll (word)

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen är en rapport om vad föreningen har gjort det senaste året. Hur många medlemmar har föreningen haft, vilken verksamhet har ni bedrivit, vilka har suttit i styrelsen, osv.
Mall verksamhetsberättelse (word)

Årsbokslut/Årsredovisning
Årsbokslutet består av föreningens resultat- och balansräkning.
Mall Årsbokslut (excel)

Revisionsberättelse
Föreningen ska ha en revisor som granskar styrelsens förvaltning av föreningen. Revisorn tittar på bokföringen och styrelseprotokollen och lämnar en revisionsberättelse över sin granskning.
Mall revisionsberättelse (word)

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen innehåller det föreningen planerar att genomföra under året. Hur man väljer att ta fram verksamhetsplanen varierar. Styrelsen kan välja att t ex ha ett medlemsmöte för att gemensamt ta fram en verksamhetsplan för det kommande året. Till årsmötet har styrelsen förberett ett förslag på verksamhetsplan.
Mall verksamhetsplan (word)

Budget
Styrelsen ska presentera ett förslag på budget för det kommande året. Vilka intäkter och kostnader kommer föreningen att ha.
Mall budget (word)

Konstituerande styrelsemöte
På det första styrelsemötet efter årsmötet konstituerar ni styrelsen och bestämmer vilka ansvarsposter ni ska ha i styrelsen.
Mall dagordning konstituerande styrelsemöte (word)
Mall protokoll konstituerade styrelsemöte (word)

Uppdaterad: 25 FEB 2021 15:38 Skribent: Sofia Asp
E-post: Adressen Gömd

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Anmälan till föreningskonferensen

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...