Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Tilldela rollen Spelare

2024 införs nya roller/ny klassificering av medlemmar i IdrottOnline. Samtliga föreningar behöver lägga till de nya rollerna/klassificeringarna på sina medlemmar. För att en spelare ska ha giltig tävlingslicens behöver spelaren nu ha rollen Spelare tilldelad sig i IdrottOnline. Tidigare var kravet ”markerad som Aktiv i idrott”. Detta ändras nu till Spelare i och med att begreppet Aktiv i idrott försvinner från IdrottOnline i november 2024.

Alla medlemmar som är aktiva i föreningens verksamhet genom att spela biljard eller genom att vara ledare för en aktivitet minst en gång per år ska tilldelas en roll. Dessa nya rollkategorier kommer att användas av RF för att mäta statistik och är avgörande för vilket ekonomiskt stöd som biljarden tilldelas.

Följande roller finns:
Spelare: Alla som spelar biljard inom föreningens verksamhet minst en gång per år
Tränare: En som leder andra i träning, tävling, lek eller uppvisning inom ramen för föreningens verksamhet minst en gång de senaste 12 månaderna.
Hjälpledare: En som inte har huvudansvaret för en träningsgrupp eller liknande utan är med som hjälpledare.
Aktivitetsledare: En som leder aktiviteter för utövare i föreningen i träning, tävling, lek eller uppvisning minst en gång de senaste 12 månaderna.

När det gäller personer med tränar-/ledaruppdrag bestämmer ni själva vilken av de tre kategorierna som passar bäst. Det går att välja fler.

Utöver dessa roller finns även roller kopplat till organisationsledare som t ex ordförande och kassör.

En person kan ha flera roller. En person kan t ex vara Spelare, Tränare och Kassör.

Nedan hittar du steg för steg hur du tilldelar dessa roller. Informationen finns även som pdf >>> Pdf, 747.8 kB.

Tilldela Roller och behörigheter

För att ha tillgång till föreningens medlemsregister och kunna ändra roller på medlemmarna måste du systemrollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör i IdrottOnline. Huvudadministratör kan endast supporten för IdrottOnline tilldela. Klubbadministratör kan någon i föreningen som är Huvudadministratör eller Klubbadministratör tilldela.

  1. Logga in Länk till annan webbplats. på föreningens IdrottOnline-sida. Du behöver har Freja EID + Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att logga in
  2. Klicka på ”Administration” i toppmenyn.
  3. Klicka på ”Personer” i menyn till vänster
  4. Skriv in namnet på den person som du vill ändra roll på eller skriv in personnummer om du vill söka efter flera personer och klicka därefter på Sök. Om du inte skriver något utan endast klickar på Sök får du upp alla föreningens medlemmar.


Personer

 

Tilldela rollen Spelare för flera personer samtidigt

Nu när alla personer i medlemsregistret ska tilldelas en ny roll går det fortast om du väljer alternativet att redigera flera personer samtidigt. Klicka på Sök utan att skriva något i sökrutorna så får du fram föreningens samtliga medlemmar.

Markera de medlemmar som är Spelare genom att kryssa i rutan framför deras namn. Om samtliga medlemmar i föreningen är aktiva spelare, dvs har spelat biljard inom föreningens verksamhet minst en gång de senaste 12 månaderna, kan du kryssa i rutan högst upp i menyn så markeras alla spelare. Om någon medlem inte uppfyller det kravet kan du kryssa ur rutan framför dennes namn.

Klicka sedan på Ändra markerade

Ändra markerade

 

Klicka på Redigera under Roller

Bild som visar redigera roller

Kryssa i Spelare och klicka därefter på knappen Välj

Välj spelare

 

Klicka på Spara

Spara

KLART! Nu har alla markerade medlemmar tilldelats rollen Spelare. För att tilldela några av medlemmarna fler roller som t ex Tränare skriver du in personens namn och klickar på Sök.

Klicka på personens namn och sedan på Redigera under Roller.

Tilldela de roller som är aktuella och klicka på knappen Välj och sedan på knappen Spara.

För den som är tränare, hjälpledare eller aktivitetsledare kan det även vara bra att kryssa i rollen LOK-ledare. En person med rollen LOK-ledare har tillgång till Aktivitetsmodulen och kan närvaroregistrera i mobilappen LOK-registrering och LOK-modulen i IdrottOnline.

Välj fler roller

Det är även bra att tilldela dessa personer behörigheten Gruppadministratör. Det gör du under Behörigheter.

Klicka i Gruppadministratör och eventuella andra behörigheter du vill tilldela personer. Klicka på klicka på knappen Välj och sedan på knappen Spara.

Behörigheten Gruppadministratör har tillgång till Aktivitetsmodulen och kan närvaroregistrera i mobilappen LOK-registrering.

LOK-ledare och Gruppadministratör är bra roller att tilldela den/de ledare/tränare som ansvarar för aktiviteter där det finns ungdomar närvarande. De kan därmed registrera närvaro direkt på plats i hallen via LOK-appen i mobilen.

Behörigheter

LOK-ledare och Gruppadministratör har inte behörighet att skicka in föreningens LOK-stödsansökan. Det kan endast ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig firmatecknare göra. Dessa roller tilldelas under Roller i föreningen. Information om det finns här

Publicerad: 2024-06-27

Senast uppdaterad: 2024-06-27

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm