Hoppa till sidans innehåll

LOK-stöd


  • Har ni medlemmar 7-25 år i er förening?
  • Har ni föreningsaktiviteter som dessa medlemmar brukar vara med på? Kan vara t ex träningar eller veckotävlingar.
  • Har tre av medlemmarna 7-25 år varit med på aktiviteter samtidigt?
  • Härligt! Då kan ni söka LOK-stöd

LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är avsett att stödja ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionshindrade. Det är ett verksamhetsstöd till föreningen för aktiviteter ni genomför för deltagare 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Ni kan söka LOK för alla tävlingar och träningar som ni arrangerar för era medlemmar. Det behöver inte vara en aktivitet specifikt för juniorer, utan det går lika bra att söka för aktiviteter med blandade grupper av medlemmar. Det behöver inte heller vara en uttalad träningsgrupp, utan har ni t ex medlemsträning i hallen på söndagar där det inte är exakt samma deltagare varje vecka går det bra att söka LOK för denna aktivitet också.

Förutom bidrag till de enskilda föreningarna ligger statistik från LOK-stödet till grund för i princip alla bedömningar av barn- och ungdomsverksamheten inom idrottsrörelsen. Det är utifrån dessa siffror som biljardens verksamhet och omfattning bedöms samt som storleken på vissa av bidragen fördelas. En grundparameter för att SBF ska beviljas Verksamhetsstöd barn & ungdom, som möjliggör att vi kan göra satsningar för att utveckla verksamheten för målgruppen, är att vi har 15 föreningar som söker LOK. Era LOK-stödsansökningar är alltså viktiga både för er förening och för biljarden i stort.
Så kom ihåg att söka det LOK-stöd som er förening är berättigad till!

Ansökan
Från 1 juli 2020 är det obligatoriskt att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter digitalt. För att kunna söka LOK-stöd måste föreningen närvaroregistrera aktiviteterna så att både aktiviteter och deltagare finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in. Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida.
>>Manual för ansökan om LOK-stöd
>>Hjälpsida med checklistor och instruktionsfilmer
>>Information om LOK-appen (ni kan närvaroregistrera i den nya appen för LOK-stöd)

Varje år omfattar två ansökningsperioder:
• 1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast den 25/8
• 1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast den 25/2
Utbetalning kan endast göras till föreningens eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalningen kan inte heller göras till ett vanligt konto.

Läs mer om LOK-stödet på rf.se.

Tips
Har ni återkommande aktiviteter, såsom träningar varje söndag, klubbtävlingar varje tisdag, osv. med ungefär samma deltagare? 

  1. Skapa en kalender i IdrottOnline som heter t ex Tisdagstävlingar, Söndagsträningar. 
  2. Skapa sedan en grupp kopplad till den kalendern med de medlemmar som ofta är med på aktiviteten. 
  3. Tillsätt en eller flera aktivitetsledare (de har behörighet att närvaroregistrera). 
  4. Ladda ner appen LOK-stöd.
  5. Nu kan ni närvaroregistera alla deltagare direkt på plats i hallen via appen. (Om det dyker upp nya deltagare är det bara att lägga till dessa)
  6. När terminen är slut loggar ni sedan in på IdrottOnline och skickar in era listor.
Enkelt och smidigt!

Bilder från LOK-appen

Genom att närvaroregistrera får ni statistik på alla som deltar på era aktiviteter, oavsett ålder.
När ni sedan skickar in ansökan om LOK-stöd så rapporteras bara de personer som är 7-25 år samt personer som är markerade med funktionsnedsättning.

LOK-stödet öppnar dörrar
Utöver att LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen så öppnar det även upp för andra stöd. Det anläggningsstöd och andra projektstöd som finns att söka hos RF SISU distrikten är t ex ofta inte sökbara om föreningen inte tidigare har sökt LOK-stöd. Det kanske inte är aktuellt för föreningen just idag, men om två år kanske ni vill köpa in ett nytt bord eller har kommit över en ny lokal och vill söka anläggningsstöd för att finansiera det. Om ni då finns i statistiken för LOK-stöd blir det mycket lättare att ansöka om medel. Det gäller även gentemot kommunen och andra bidragsgivare. Kan ni visa att ni bedriver verksamhet för yngre medlemmar är de mer benägna att ge er bidrag, t ex hyresbidrag från kommunen. 

Kommunala bidrag
Det LOK-stöd vi beskriver här är det statliga LOK-stödet som ni får via RF. Det finns även kommunalt LOK-stöd/verksamhetsstöd att söka för samma aktiviteter. Kommunerna kan ha lite andra regelverk, såsom att ni bara ansöker en gång om året, annan åldersindelning eller ett minsta antal tillfällen. Kolla med kommunen eller ert RF SISU distrikt. Men ni kan alltså få bidrag från två håll för samma aktiviteter.

Ni behöver skicka in ansökan till båda men kan oftast använda er av samma underlag. 

Här kan ni se vilka kommuner som är anslutna så att ni kan skicka in en kommunfil från IdrottOnline
Här kan ni se andra system där ni kan registrera era aktiviteter och som ni sedan kan läsa över till IdrottOnline

Uppdaterad: 30 JAN 2019 09:57

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...