Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ny sökomgång Återstartstöd

Nu öppnar vi ännu en omgång av återstartsstödet. Sista ansökan den 27 oktober.

SBF har beviljats medel från Riksidrottsförbundet för att återrekrytera och nyrekrytera biljardspelare och ledare. Stödet är öppet för alla föreningar.

Syfte och mål med stödet
Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Stödet ska inte kompensera föreningar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader under perioden som varit.

Målet med stödet är att återuppstarta verksamhet så att antalet medlemmar, ledare och aktiva samt mängden träningar, tävlingar, föreningsaktiviteter, osv. uppgår till nivåer som minst motsvarar tiden före pandemin.

Föreningarnas återstartsaktiviteter kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla typer av funktioner. Det vill säga till såväl aktiva som till ledare, tränare, förtroendevalda eller funktionärer.

Vad kan ni söka för?
Exempel på aktiviteter som föreningen kan söka återstartsstöd för:
• Aktiviteter som stimulerar till nyrekrytering t ex prova på dagar eller nybörjarkurser
• Aktiviteter som stimulerar återrekrytering av aktiva, ledare, förtroendevalda, funktionärer, osv. oavsett ålder.
• Arrangörsbidrag för genomförande av klubbaktiviteter, klubbtävlingar och läger.
• Marknadsföringsinsatser för att lyfta föreningens aktiviteter.
Det går bra att söka medel för att arvodera personer inom ramen för projektet.

Aktiviteterna bör genomföras innan årsskiftet. Nya möjligheter till stöd kommer nästa år.

Ansökan
Ansökan gör via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Ni ska välja SBF Återstartsstöd IF hösten 2022.
Vi hanterar ansökningarna löpande. Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att de uppfyller syftet med stödet och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna. En inskickad ansökan innebär inte automatiskt beviljat stöd. En prioritering bland ansökande föreningar kan komma att göras för att så många föreningar som möjligt totalt sett ges möjlighet till återstartsstöd.

Sista dag för ansökan är den 27 oktober 2022.

För att många föreningar ska ges möjlighet att få ta del av bidraget har vi satt ett tak på 6 000 kr per förening. Har din förening en projektidé där kostnaderna uppgår till över 6 000 kr ombeds du kontakta Sofia innan ni skickar in ansökan.

Utbetalning kan endast ske till ett konto som är registrerat i föreningens namn. Kontakta Sofia om föreningen saknar bankgiro/plusgiro så får ni ett annat ansökningsformulär.

För att få stödet måste föreningen:

  • ha laddat upp sina senaste årsmöteshandlingar i IdrottOnline under Årsrapporter/Föreningsrapporter
  • ha betalat sin årsavgift för 2022

Återredovisning
Alla beviljade aktiviteter ska återrapporteras i Idrottsmedelapplikationen senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Syftet är att redovisa hur beviljat stöd har använts samt vilka effekter det fått eller förväntas få.

Förening som inte återrapporterar eller inte förbrukar bidraget blir återbetalningsskyldig.

Frågor eller behöver ni hjälp med ansökan?
Kontakta Sofia om ni har några frågor eller om ni behöver hjälp med ansökan.
Sofia.asp@biljardforbundet.se

Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2022-10-05

Författare: Svenska Biljardförbundet

Sponsorer

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm