Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Rapport från den grengemensamma träffen

Bild från den grengemensamma träffen

I helgen träffades de tre grenkommittéerna för en gemensam konferens. Det blev en lördag full av diskussioner och erfarenhetsutbyte.

För första gången samlades alla tre kommittéer för att gemensamt prata om hur vi kan utveckla biljardsporten, utbyta erfarenheter med varandra och hur grenarna kan samverka mer.

Lördagen inleddes med att förbundsordförande Andy Nettleton hälsade alla välkomna med en förhoppning på en givande dag med mycket erfarenhetsutbyte. Därefter tog förbundets anställda Sofia Asp över och höll i presentationer och diskussionspass. Det första passet handlade om en allmän orientering i hur idrottsrörelsen och SBF är organiserade. Vem som beslutar om vilka frågor, att det är stämman som beslutar om vilken verksamhetsinriktning vi ska arbeta utifrån, osv. Vi pratade också om de utvecklingsprojekt som är igång just nu, där ett av projekten är Framtidens Biljardförening. Föreningarna är grunden i all vår verksamhet och för att biljarden ska utvecklas och växa behöver vi ha aktiva föreningar. Det är ju i föreningen som all verksamhet bedrivs. Biljard är i många fall en individuell sport men det är ändå föreningen som är grunden för att kunna utöva sporten. När du tävlar representerar du inte dig själv – du representerar din förening. För att föreningarna ska kunna bidra till sportens utveckling, ta emot nya spelare, osv. behöver det vara fler som engagerar sig i sin förening, som tar på sig en ledarroll, som ställer upp som funktionärer på tävlingar, osv. Här hade vi diskussioner om att höja engagemanget, om hur vi kan höja föreningens värde där vi bland annat pratade om att öka samhörigheten genom klubbkläder och lagtävlingar.

Anpassade tävlingsformer och enklare spelformer

Efter lunch blev det diskussioner om anpassade tävlingsformer och enklare spelformer. En del i idrottsrörelsens gemensamma strategi, Strategi 2025, är att ge fler möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. I vår egen strategi har vi fokusområdet En idrott som passar alla. Ett arbete har inletts kring anpassade tävlingsformer för barn respektive ungdomar samt för målgruppen 65 +. Mats Frösemo som är projektledare för Biljard för äldre, och medlem i poolkommittén, presenterade äldreprojektet och tankarna som finns där om att arrangera seriespel.

Kommittéerna fick sedan diskutera utifrån vad som görs redan idag inom respektive gren för att göra biljarden tillgänglig för så många som möjligt samt vad som inte görs idag och vad vi borde göra mer av. Det var bra diskussioner som kom in på flera olika områden. Bland annat diskussioner om tävlingar på den lägsta nivån där regelverket inte behöver vara lika hårt, tillgängligheten till bord för allmänheten för carra och snooker togs upp som ett av de hinder vi har idag för att nå fler, enklare spelformer som envallars carambole och kortare distanser eller 6 reds i snooker var annat som kom upp.

Samverkan mellan kommittéerna

Dagen avslutades med att diskutera samverkan mellan kommittéerna. Vilka områden de vill samverka mer kring. Vi hade erfarenhetsutbyten kring hur kommittéerna arbetar med olika områden, vad de tycker fungerar bra/mindre bra, osv.

Vi diskuterade även hur nuläget är i respektive gren gällande funktionärer som domare och tävlingsledare och landade här i att vi ska ta fram en tävlingsledarutbildning.

LOK-stöd

Vi hann även med att prata om LOK-stödet och hur viktigt det är för biljarden att vi kommer upp i 15 föreningar som söker LOK i år. Här pratade vi om att föreningar kan söka för tävlingsverksamhet, både sina klubbtävlingar de arrangerar hemma och för deltagande i de sanktionerade tourerna. Upplevelsen är att många föreningar inte känner till det idag.

Om grenkommittéerna

Förbundsstyrelsen har rätt att utse olika grupper eller personer att ansvara för olika områden utifrån de behov som finns. Det är utifrån det mandatet som våra tre grenkommittéer finns. De ansvarar för den nationella och den internationella tävlingsverksamheten för sin gren, besvarar frågor och bereder ärenden vid behov. De är förbundets expertorgan för grenen. Detta regleras i kommittéernas uppdragsbeskrivning.

Kommittéerna består av ideella personer som engagerar sig i sporten. Vilka som är med i respektive kommitté finns alltid publicerat på hemsidan under Kontakt.


Publicerad: 2022-10-17

Senast uppdaterad: 2022-10-17

Författare: Svenska Biljardförbundet

Sponsorer

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm