Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Tips för att sänka elförbrukningen

Sänk elkostnaderna

RF har tagit fram råd och tips till föreningar kring att minska elanvändningen, minska kostnaderna och bidra till lägre elpriser i samhället.

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation. Genom att minska elanvändningen kan föreningar spara in pengar och samtidigt bidra till att sänka den totala energiförbrukningen i Sverige. Idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el, men alla kan göra något.

Tips till föreningar för minskad elförbrukning

Inledningsvis handlar det om att tänka efter vad ni som förening använder er el till. Nedan hittar ni tre frågeställningar som kan vara effektiva att utgå ifrån på kort sikt.

1. Kan vi tillfälligt minska vårt elbehov?

Se över om temperaturen kan sänkas överlag, eller i vissa utrymmen. Stäng tillfälligt av utrymmen med hög elanvändning. Korta ner drifttiderna för värme och ventilation i er lokal. Se om biytor tillfälligt kan hållas stängda och ouppvärmda.

2. Kan vi använda mer energieffektiva alternativ?

Byt till mer energieffektiva lampor. Byt till mer snålspolande munstycken. Se om dörrar och fönster kan tätas. Kan fläktsystem rengöras och behöver filter bytas?

3. Hur hjälps vi åt inom vår förening?

Prata om situationen med era medlemmar. Se gemensamt till att lampor hålls släckta i utrymmen som inte används. Använd torktumlare, tvätt- och diskmaskin sparsamt och fyll upp maskinerna när de nyttjas. Stänga av apparater (helt) som inte nyttjas och se till att alla utrymmen är släckta när lokalen/platsen stängs för dagen.

Få konkreta tips på hur ni kan minska er elförbrukning Länk till annan webbplats. (pdf)

Ta kontakt med energirådgivare – kostnadsfritt

Föreningars situation ser väldigt olika ut beroende på att våra anläggningar och idrottsmiljöer har så olika förutsättningar. Det kan därför vara bra att ta kontakt med de energi-och klimatrådgivare som finns i er kommun. Rådgivarna hjälper till med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter och energikostnader.

Hitta kontaktuppgifter till energirådgivare i din kommun Länk till annan webbplats..

Riksidrottsförbundet rekommenderar också att ha en dialog med företrädare från er kommun, för att gemensamt se om föreningen kan spara energi eller hitta ett samarbete med kommunen.

Stöd till energi- och miljöprojekt

Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till att Sveriges miljömål uppfylls och att föreningarna samtidigt kan hålla nere sina kostnader. Stöd kan beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar. För att kunna beviljas stöd till energi- och miljöprojekt ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser.

Läs mer om stödet till energi- och miljöprojekt Länk till annan webbplats.

Stöden administreras i första hand av respektive RF-SISU distrikt.

För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare Länk till annan webbplats..

RFs arbete

RF arbetar med energifrågan gentemot politiker på riks och kommunal nivå. De arbetar bland annat för att föreningar ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Publicerad: 2022-10-25

Senast uppdaterad: 2022-10-25

Författare: Svenska Biljardförbundet

Sponsorer

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm