Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Information om bestraffningsärenden i svensk biljard

Eftersom det inte är helt okomplicerat med hur disciplin- och bestraffningsärenden behandlas i Svenska Biljardförbundet (SBF) kommer här en beskrivning som vi hoppas kan vara till hjälp för våra föreningar, utövare och arrangörer.

SBF ingår i en hierarki i svensk idrottsrörelse där vi som högsta organ har Riksidrottsförbundet (RF). SBF är medlem i RF, föreningarna är medlemmar i SBF och utövarna är medlemmar i föreningarna. Allt som vi gör i SBF ska fungera inom ramen för RF:s stadgar, så det sätt som vi hanterar bestraffningsärenden på är enligt RF:s stadgar.

Det finns två typer av bestraffningar: Tävlingsbestraffning och Förbundsbestraffning. Om vi börjar med tävlingsbestraffning så avser det en förseelse där någon bryter mot antingen Tävlingsbestämmelser (TB), som kan vara grengemensamma eller grenspecifika, eller mot spelreglerna i den aktuella grenen eller disciplinen. Ett brott mot spelreglerna regleras direkt enligt spelreglerna, t.ex. boll i hand till motståndaren. Om någon bryter mot TB så kan det leda till exempelvis diskvalifikation. Ett exempel på det kan vara att en spelare upprepat uppvisat olämpligt uppträdande och tävlingsledningen beslutar att diskvalificera spelaren. Beslut om tävlingsbestraffning fattas i första hand av tävlingsledningen och kan överklagas till Förbundsstyrelsen (FS).

Ibland är förseelser mer allvarliga och de kan leda till förbundsbestraffning. Här måste vi följa RF:s stadgar kap. 14, som reglerar hur vi hanterar bestraffningsärenden och vilka förseelser vi får bestraffa. Det är bara FS som får besluta om den här typen av bestraffningar, om grenkommittéerna får en anmälan får de inte utreda eller besluta, de ska omedelbart skicka vidare till FS.

För att FS ska behandla ett bestraffningsärende måste någon göra en skriftlig anmälan. FS får inte på eget initiativ inleda bestraffningsärenden. I anmälan ska det tydligt framgå vem som gör anmälan, vem som blir anmäld, vad det är för förseelse som anmäls och när det har hänt. Om FS får en sådan anmälan inleds utredning där parter och eventuella vittnen som åberopas hörs.

En viktig detalj här är att FS bara kan utdöma bestraffningar för förseelser som finns listade i RF:s stadgar kap. 14, 2§. Efter utredning fattar FS beslut om det ska delas ut en bestraffning eller inte. Om det beslutas om bestraffning finns tre alternativ till straff: Tillrättavisning, avstängning och böter.

För att summera: SBF kan inte själva bestämma hur ärenden om förbundsbestraffning ska hanteras, det regleras av RF och det är för att säkerställa integritet och rättssäkerhet för alla inblandade parter. Om SBF skulle göra något fel i hanteringen av ärendet så är det en god grund för överklagan till Riksidrottsnämnden (RIN). Om någon individ anser att någon förseelse ska utredas så måste den göra en anmälan till SBF.

Publicerad: 2023-01-19

Senast uppdaterad: 2023-01-19

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm