Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Sök Projektstöd IF för rekryteringssatsningar

bild ungdomar

Vill din förening rekrytera barn och ungdomar? Via Projektstöd IF har ni möjlighet att söka stöd för det. Sista ansökan är den 31 januari.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

Det ni till exempel kan få stöd för:

  • Kostnad för att arrangera ett antal gratis prova-på tillfällen (exempel bidrag till bordshyra, viss marknadsföring, ta fram tryckt material om föreningen, eventuellt ledararvode)
  • Ersättning för förlorad arbetsinkomst (vid t ex skolbesök)
  • Inköp av ett mindre biljardbord (att ta med vid skolbesök eller andra event där föreningen vill delta). Exempel på bord Länk till annan webbplats.

Skolbesök
Det finns ett stort antal skolor som är intresserade av skolbesök. Via medel från Rörelsesatsning i skolan har SBF byggt hemsidan spelabiljard.nu. Under 2022 marknadsfördes sidan till skolor via RFs och distriktens kanaler tillsammans med andra förbunds framtagna material. SBF deltog på ett antal nätverksträffar där vi fick många förfrågningar från skolor om att föreningar ska komma ut till skolan för att visa och berätta mer om biljard.

Prova på- aktiviteter
Om ni gör skolbesök, besöker fritidsgårdar eller deltar på andra event rekommenderar vi att föreningen har planerat in ett antal gratis prova på-tillfällen att erbjuda för de som blivit intresserade. Att redan vid aktiviteten kunna berätta att de som är intresserade är välkomna till hallen t ex varje torsdag i april mellan kl 16-18 för att gratis testa att spela mer ökar chansen till att locka nya medlemmar till föreningen.

Ansökan
Ansökan görs via applikationen Idrottsmedel i IdrottOnline. Här finns en sammanställning över vad ansökan innehåller Pdf, 161.2 kB.. Sista ansökan är den 31 januari.
Kontakta Sofia om ni känner att ni inte kommer att hinna få in en ansökan innan 31 januari men har en projektidé. Vi pratar då med RF om att få skicka in ansökan lite senare.

  • Ni kan söka för max 25 000 kr/projekt. Endast i undantagsfall kan högre belopp beviljas. Om det är aktuellt ta kontakt med Sofia så kollar hon med RF om det är möjligt.
  • I ansökan är det viktigt att vara tydlig med hur många personer ni förväntar er att nå med ert projekt.
  • Om ni ska ansöka för prova på-aktiviteter så kan ni söka för max 5 tillfällen om det handlar om samma lokal och är öppet för alla barn och unga. Om ni däremot ska ha prova på-aktiviteter på olika ställen, t ex om ni planerar att besöka fritidsgårdar eller skolor, kan ni söka för flera tillfällen eftersom det då är på olika ställen och ni träffar olika barn/ungdomar.

Det finns tre områden att söka för:

  • Uppstart och rekrytering
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
  • Utbildning via förbundet (ni kan t ex få halva kursavgiften för grundtränarutbildningen)

För de flesta av er är det förmodligen Uppstart och rekrytering som är aktuellt. Var noga med att välja rätt område i ansökan. Info om de olika områden hittar ni här

Kontakt
Ansökan för SBFs föreningar handläggs av RF. Vid frågor kan ni kontakta RF på projektstodforening@rfsisu.se. Ni kan även kontakta oss på info@biljardforbundet.se om ni vill bolla idéer eller har några frågor.


Publicerad: 2023-01-25

Senast uppdaterad: 2023-01-25

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm