Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Sök bidrag för era ungdomsledare

I samband med de tre nya nationella ungdomstävlingarna anordnas även en ledarsatsning, där ledarna tillsammans får diskutera träning och tävling för barn och ungdomar. Genom att söka Projektstöd IF Barn & ungdom får ni bidrag för ledarnas deltagande.

bild pool

Vi har tidigare informerat om de tre nya nationella ungdomstävlingarna som kommer att arrangeras under året. Först ut är tävlingen i Norrtälje den 29-30 april. Mer information om tävlingen, hur ni anmäler er, vad det kostar, osv. är på gång.

Inom ramen för SBFs satsning på barn- och ungdomsverksamhet görs även en ledarsatsning. Här får ledarna mer kunskap om hur träning och tävling för barn och ungdomar bör läggas upp utifrån de riktlinjer som finns inom SBF och idrottsrörelsen. I samband med de tre tävlingarna genomförs pass för ledarna. Mellan tillfällena gör ledarna några uppgifter på hemmaplan. Ni kan delta i satsningen även om ni inte har möjlighet att delta på alla tre tävlingstillfällen.

Genom projektstöd IF har föreningen möjlighet att ansöka om bidrag för två stycken ledare. Bidraget används till resa och boende för ledaren samt för att arrangera aktiviteter på hemmaplan. Vi har skapat som ett paket där ni söker med fasta summor. Det innebär att ni t ex inte söker för den exakta resekostnader utan för en förutbestämd summa.

Paket:
Arbete hemmaplan 6 000 kr
Deltagande ledarsatsning på tävlingarna 3 000 kr per ledare och tillfälle.
Om ni är två ledare som deltar på alla tre tillfällen blir det 24 000 kr.

Det finns endast ett ansökningstillfälle. Såvida ni inte är absolut säkra på att ni inte kommer att delta på alla tre tillfällen ska ni därför söka för alla tre tillfällen samtidigt. Skulle det sedan vara så att ni inte har möjlighet att delta på alla tre tävlingar får föreningen betala tillbaka en del av bidraget.

OBS! Sök senast 31 mars

Det är via de här medlen som ni får bidrag för resa och boende för era ledare i samband med tävlingarna. Det kommer även finnas bidrag att söka för era utövare. Detta söker ni hos SBF. Information kommer. För ledarna är det dock Projektstöd IF som gäller. Ni får inte bidrag från SBF för ledarna.

Projektstöd IF Barn & ungdom handläggs av RF. Det är pengar som ska gå till biljardföreningar men som SBF inte får handlägga själva under den här perioden i och med att vi inte har 15 föreningar som söker LOK-stöd. I och med att det är RF som handlägger ärendena finns det en fast deadline – 31 mars. Det är endast ett ansökningstillfälle. Det är därför ni behöver söka för alla tillfällen samtidigt.

Ansökan

Ansökan sker via Idrottsmedel i IdrottOnline. Den som kan skicka in ansökan är den som är inlagd som ordförande, kassör eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Vi har tagit fram en instruktion kring hur ni gör. Den innefattar förslag på hur ni ska formulera er ansökan och hur ni fyller i summorna.
Instruktion word Word, 118 kB.
Instruktion pdf Pdf, 168.6 kB.

Ta kontakt med Sofia, sofia.asp@biljardforbundet.se, om ni behöver hjälp. Vänta inte till den 30 mars med att ta kontakt.

Publicerad: 2023-03-09

Senast uppdaterad: 2023-03-13

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm