Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Tips på stöd att söka

Samlad information om några av de stöd som är aktuella för föreningen att ansöka om. Det finns stöd för både ungdomsverksamhet och verksamhet för 65+.

bild spargris

Verksamhetsstöd 65+

Sista ansökan den 30 april
Nytt tillfälligt stöd från RF. Alla föreningar som vill växla upp sin verksamhet eller som vill starta verksamhet för målgruppen 65+ kan ansöka om stödet. Krävs ingen projektansökan med färdiga tankar kring vad ni vill göra. Ni fyller i ett formulär där ni svarar på några frågor kring t ex vad ni skulle vilja göra och vilka utmaningar ni ser. För det får ni 3 000 kr. Ingen återrapport krävs. Genom att söka stödet öppnas även dörren för mer stöd fram till 2025. Vi rekommenderar alla biljardföreningar som är intresserade av verksamhet för målgruppen 65+ att ansöka.
Mer information här

Projektstöd IF Barn & ungdom

Sista ansökan den 30 april
Vill föreningen starta upp barn- och ungdomsverksamhet eller genomföra någon form av rekryteringsaktivitet då ska ni söka det här stödet. Det här är medel som SBF inte själva får handlägga under den här perioden med anledning av att vi inte har 15 föreningar som söker LOK. ”Våra” medel ligger därför i en samlad pott tillsammans med cirka 10 andra idrotter. Eftersom det är RF som handlägger stödet har det fasta ansökningsdatum. Som det ser ut nu är den 30 april det sista ansökningstillfället för i år. Så vill ni arrangera aktiviteter i höst behöver ni skicka in er ansökan redan nu.
Mer information här

LOK-stöd (verksamhetsstöd till föreningen)

Sista ansökan den 25 augusti för aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni
LOK söker ni för alla föreningsaktiviteter (träningar och tävlingar) där ni har minst tre medlemmar 7-25 år som deltar. Det behöver inte vara fasta grupper med samma deltagare varje vecka och det går bra med blandade grupper där både vuxna och ungdomar deltar. LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen som ni ansöker om genom att närvaroregistrera de aktiviteter ni genomför.

Det går bra att fylla i alla aktiviteter som ni redan har genomfört i år. Det finns även en app där ni kan närvaroregistrera på plats i hallen i samband med aktiviteten.

LOK-stödet öppnar också upp andra dörrar för föreningen. Det är dessutom väldigt viktigt för biljarden i stort att ni ansöker om LOK-stöd. Att vi har föreningar som ansöker om LOK-stöd är helt avgörande för om vi anses ha barn- och ungdomsverksamhet och därmed får bidrag för att utveckla den verksamheten. Utan biljardföreningar som söker LOK får vi noll kronor till barn- och ungdomsverksamhet.
Mer information här

Det finns i många fall även kommunalt verksamhetsstöd att söka för samma aktiviteter. De kommunala bidragen kan ha lite annat regelverk, t ex att det gäller deltagare upp till 20 år och att ansökan sker en gång per år. Titta på er kommuns hemsida för att få mer information.

Stöd vid RF SISU distrikten

Hos RF SISU distrikten finns också Projektstöd IF med lite annan inriktning samt andra typer av stöd. Prata med föreningens idrottskonsulent.

Anläggningsstöd

Hos RF SISU distrikten finns det anläggningsstöd att söka för att bygga ny anläggning, renovering eller energiprojekt. De olika stöden har lite olika regelverk och hur mycket föreningen kan beviljas varierar. Gemensamt för stöden är att projektet inte får vara påbörjat innan ni ansöker om stödet. Första steget är att ta kontakt med ert RF SISU distrikt.
Mer information här

Hos kommunen kan det finnas olika anläggningsstöd att få. Det kan t ex finnas hyresbidrag. Ta kontakt med er kommun.

Gällande samtliga dessa stöd vi informerat om här så finns informationen under fliken Förening och sedan Stöd och bidrag. Klicka på spargrisen.


Publicerad: 2023-04-05

Senast uppdaterad: 2023-04-05

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm