Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Kartläggning paraverksamhet

SBF har under 2023 projektmedel från RF för att arbeta med paraverksamhet.

Bild från Malmö open

Vi börjar från grunden för att utifrån vårt nuläge kunna bygga upp en bra verksamhet. Det innebär att vi under året bland annat genomför några olika kartläggningar. Just nu har vi en enkät ute hos våra föreningar för att få veta hur nuläget ser ut. Bedrivs det verksamhet, finns det intresse av att bedriva verksamhet, vilket stöd behövs, osv. Vi har även påbörjat en kartläggning av hur parabiljard är uppbyggd i andra länder.

Vad är paraverksamhet?

Inom biljarden är paraverksamheten i stor utsträckning integrerad i den ordinarie föreningsverksamheten. Vissa individuella anpassningar kan behöva göras men ofta går det bra att spela tillsammans oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Ibland kan det dock finnas behov av specifik verksamhet för en viss målgrupp. Det vi gör i år är att titta på dessa förutsättningar för att skapa en så bra verksamhet som möjligt för alla utövare och för att ta fram stöd till våra föreningar i deras verksamhet.

När vi pratar om paraverksamhet använder vi oss av samma definition som Riksidrottsförbundet gör. Paraverksamhet är verksamhet för personer med rörelsenedsättning, personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med synnedsättning och personer med hörselnedsättning.

Projektets innehåll

  • kartläggning kring hur och om paraverksamhet bedrivs hos våra föreningar och i biljardhallar idag
  • kartläggning av hur tillgänglighetsanpassade biljardhallarna är
  • kartläggning av hur parabiljard bedrivs i andra länder
  • ta fram strukturer, material, osv. för att bedriva parabiljard

Föreningenkäten

Information om föreningsenkäten har skickats ut till den e-post som föreningen har inlagd som kontaktadress i IdrottOnline under Föreningsinfo. Många föreningar har ännu inte svarat på enkäten. Genom att ni svarar på enkäten får vi en bild av hur det ser ut idag och vilket eventuellt stöd ni önskar om ni är intresserade av bedriva paraverksamhet. Enkäten hittar ni här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vill du veta mer? Ta kontakt med Jörgen Sandman, jorgen.sandman@biljardforbundet.se

Publicerad: 2023-05-04

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm