Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Bestraffningsärenden som leder till avstängning

Förtydliganden kring avstängningar utdömda utifrån regelverket i RF:s stadgar kap. 14.

Bild Idrottens bestraffningsregler

Vid föreningskonferensen som hölls i Göteborg nyligen handlade ett av de valbara passen om bestraffningsärenden. Sven Junghagen höll i det passet och det lyftes två problemställningar som vi inte kunde ge ett direkt svar på. Därför har nu Sven varit i kontakt med en av de ledande experterna på området som också är medförfattare till boken ”Idrottens Bestraffningsregler” som fungerar som en manual för tillämpningen av reglerna i RF:s stadgar kap. 14.

Den första frågan gällde vad som menas med en avstängning och vilka tävlingar som omfattas. Kan en spelare som är avstängd exempelvis delta i en lokal handikapptävling? Nu har vi fått svar på detta!

Inledningsvis har en avstängning från tävling och uppvisning det som kallas för global verkan. Det betyder att en avstängd spelare inte får delta i någon som helst tävlingsverksamhet inom den idrott som vårt förbund (SBF) administrerar, dvs biljard, oavsett vem som arrangerar. Alla tävlingar och alla tre grenar omfattas alltså, inklusive små lokala handikapptävlingar även om tävlingen inte ens arrangeras av en medlemsförening.

Med det sagt: Eftersom just denna situation aldrig har prövats i Riksidrottsnämnden (RIN) finns det inte heller ett prejudikat, utan den här hållningen är något som experten uttrycker som den konservativa. Om en spelare skulle ställa upp i en icke sanktionerad handikapptävling någonstans och bli anmäld av någon som känner till att spelaren är avstängd, så skulle den anmälan med stor säkerhet leda till att Förbundsstyrelsen så fäller spelaren och tilldela ytterligare straff eftersom att tävla under avstängning är ett regelbrott i sig själv. Hur kan vi med säkerhet veta att denna konservativa hållning är den riktiga? Jo endast om den avstängda och nu ytterligare bestraffade spelaren överklagar och får ärendet prövat i RIN, först då vet vi säkert vad som faktiskt gäller.

Enligt regelverket så ska SBF publicera alla beslut i bestraffningsärenden och det leder så till den andra frågan. Varför skriver inte SBF ut namnen på avstängda spelare så att alla vet att de är avstängda?

Här menar experten att man måste väga graden av allmänintresse mot individens integritet. Vi har hittills valt att inte publicera namn, eftersom vi anser att den personliga integriteten är viktig. Han menar på att vi inte i nuläget bör publicera namn aktivt, utan bör avvakta och se om det är ett problem eller inte. Om de avstängda spelarna respekterar domen och inte ställer upp i tävling eller uppvisning, då finns där inget problem.

Besluten är dock offentliga, vilket betyder att vem som helst kan kontakta SBF för att få se beslut i ärende och där också veta om en specifik person är avstängd eller inte, eftersom vi har en upplysningsplikt. Men vi gör skillnad på att aktivt upplysa och att reaktivt upplysa. Vi meddelar alltså inte aktivt och offentligt, men om någon begär det så upplyser vi reaktivt.

Om en ledamot i Förbundsstyrelsen (FS) får en direkt muntlig fråga om ett beslut som är delgivet, kan ledamoten ge ett konkret svar om beslutet. Om den frågande dessutom vill ha mer information om omständigheterna, ska inte ledamoten svara muntligt, utan i stället ska den frågande skicka en skriftlig förfrågan till info@biljardforbundet.se. Det samma gäller om någon ledamot får en skriftlig förfrågan, då kommer inte ledamoten att svara, utan i stället skicka förfrågan vidare till info-adressen.


Publicerad: 2023-05-05

Senast uppdaterad: 2023-05-05

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm