Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Dags för Riksidrottsmötet i helgen – 50 år sedan SBF blev invalda

I helgen är det dags för Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens högsta beslutande organ. I dagarna tre, från fredag till söndag, ska vi nu mötas och besluta om vilka inriktningar och val som är bäst för den samlade idrottsrörelsen.

RIM

Riksidrottsmötet (RIM) är idrottens högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Senaste RIM var år 2021 och arrangerades på grund av pandemin digitalt. Den här gången är det Uppsala som står för värdskapet. Representanter från Riksidrottsförbundets 71 medlemsförbund samlas för en späckad helg som inleds runt lunch på fredagen och avslutas söndag eftermiddag. På plats från SBF är förbundsordförande Andy Nettleton som är ombud samt förbundets GS Sofia Asp.

Efter två RIM med organisations- och ekonomifrågor som de stora områdena är nu trygg idrott i fokus. En tredjedel av de inkomna motionerna handlar om trygg idrott. Det handlar bland annat om förslag på stadgeändringar, förlängd preskriptionstid för vissa typer av överträdelser samt det förebyggande arbetet. Viktiga områden som idrotten behöver arbeta med. Riksidrottsstyrelsen föreslår stämman att tillsätta två utredningar. En som ska analysera barnkonventionen och dess påverkan på idrottsrörelsen och en som ska se över bestraffnings- och överklagandeärenden.

Andra ämnen på agendan är bland annat att stärka ungas inkludering i idrottsrörelsens demokratiska process, elitidrott, hållbarhetsfrågor, revidering av reglementet för otillåten vadhållning samt ett arbete för en strategisk plan efter 2025.

Val av ny ordförande

En efterträdare för Björn Eriksson på posten som ordförande ska utses. Valberedningens förslag är Karl-Erik Nilsson som varit ordförande för Svenska Fotbollförbundet fram till i våras.

Nya medlemsförbund

För 50 år sedan, på RIM 1973, blev Svenska Biljardförbundet invalda i RF. Genom att RF beviljade vår medlemsansökan var Sverige ett av de första länderna i världen att erkänna biljard som en idrott. Under årets RIM ska ett antal nya medlemsansökningar behandlas. Riksidrottsstyrelsen föreslår att Svenska Förbundet för Funktionell Fitness ska beviljas medlemskap. För övriga ansökningar har RS yrkat avslag eller har avvisat ansökningarna. En ansökan det kommer att diskuteras kring är Svenska E-sportförbundets. De har ansökt om medlemskap vid flera tillfällen och uppe i talarstolen kommer det att föras fram en hel del yrkanden för att de ska väljas in.

Valen och medlemsansökningarna behandlas under söndagen. För den som är intresserad av att följa RIM så sänds det live här Länk till annan webbplats.


Publicerad: 2023-05-25

Senast uppdaterad: 2023-05-26

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm