Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild

Medlemsenkät om trygg idrott

SBF genomför under maj en medlemsenkät inom området trygg idrott och en trygg idrottsmiljö. Enkäten vänder sig till dig som är över 18 år. SBF is conducting a survey within the area of Safe Sports. The survey is available in both Swedish and English.

SBF genomför under våren en kartläggning inom området Trygg idrott. Kartläggningen sker genom flera olika insatser på olika nivåer. En del i kartläggningen är att vi genomför en medlemsenkät.

Syftet med enkäten är att få in era synpunkter och upplevelser kring trygghet kopplat till biljarden. Enkäten vänder sig till dig som är över 18 år och är medlem i en biljardförening. Enkäten besvaras anonymt.

Vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten. Era svar hjälper oss i vårt fortsatta trygghetsarbete och i arbetet med vilka områden vi ska prioritera framöver. Enkäten tar ungefär 10 minuter att fylla i.

Här hittar du enkäten Länk till annan webbplats. (svenska)

Vi genomför även en föreningsenkät som besvaras av föreningens styrelse. Utskick om den gjordes till föreningarna i förra veckan.

----

SBF is conducting a survey within the area of Safe Sports. The survey is carried out through various initiatives at different levels. One part of the survey is to conduct a membership questionnaire.

The purpose of the survey is to gather your opinions and experiences regarding safety and a secure sports environment related to billiards. The survey is aimed at individuals who are over 18 years old and are members of a Swedish Billiards Association/Club. The survey is answered anonymously.

We hope that as many people as possible respond to the survey. Your answers will help us in our ongoing work regarding safety and a secure sports environment and in determining which areas to prioritize in the future. The survey takes approximately 10 minutes to complete.

When we refer to billiards we represent carom billiards (3 cushion billiards) pool and snooker.

Link to survey Länk till annan webbplats. (English)


Publicerad: 2024-05-08

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm