Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild på en yngre spelare

Har ni koll på LOK-stödet?

Alla föreningar som har verksamhet för medlemmar 7-25 år kan ansöka om LOK-stöd. Nuvarande period avser aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni. Det är inte försent att registrera vårens aktiviteter – alla aktiviteter går att lägga in i efterhand. Sista ansökan är den 25 augusti.

Ni kan söka LOK för alla tillfällen när minst tre deltagare 7-25 år varit med samtidigt. Det behöver inte vara en aktivitet specifikt för juniorer. Det går bra att söka för aktiviteter med blandade grupper av medlemmar.

Nyhet - Flexibla aktivitetsformer

Sedan 1 juli 2023 har regelverket ändrats och öppnats upp för mer spontanidrott. Kravet på en gemensam samling och avslutning har tagits bort. Det behöver vara en ledare från föreningen på plats men deltagare kan vara de som dyker upp spontant och spelar. Har ni t ex hallen öppen på eftermiddagar med en ledare på plats och det dyker upp sju medlemmar 7-25 år som spelar i minst 45 minuter kan ni rapportera detta. De behöver inte komma samtidigt eller gemensamt. Det kan exempelvis vara fyra som spelar vid ett bord, två vid ett annat och en som tränar själv vid ett bord. Ni kan söka för upp till 20 deltagare per ledare. För medlemmar med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns, här kan ni söka för alla oavsett ålder.

Det som kan redovisas som en aktivitet är den tid (om minst 45 minuter) där det varit minst 3 deltagare samtidigt. Det är därmed endast de deltagare som var närvarande under just denna tid som ska räknas in i aktiviteten.

Bild flexibla tider

Vad är LOK?

Syftet med LOK-stödet är att ge föreningar förutsättningar att möjliggöra, bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar, samt för vuxna med funktionsnedsättning.

LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen och kan sökas av alla föreningar som har aktiviteter för sina medlemmar 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). LOK-stödet öppnar också många andra dörrar för föreningen. Genom att söka LOK syns ni i statistiken för barn- och ungdomsverksamhet och det blir därmed lättare att få andra stöd. Här kan ni läsa ett exempel från en bouleförening. Länk till annan webbplats.

Grundkrav:
• Minst 3 deltagare 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns) och 1 ledare
• Minst 45 minuter
• Ansökan görs digitalt via IdrottOnline
• Bg/pg registrerat i föreningens namn

Det är två ansökningsperioder per år. Den som är aktuell nu gäller aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni. Det går bra att registrera alla aktiviteter i efterhand. Sista ansökan är den 25 augusti. Ju tidigare ni skickar in er ansökan efter den 30 juni desto tidigare får ni medel utbetalade.

Exempel på aktiviteter ni kan söka för:
• Veckotävlingar för era medlemmar
• Medlemsträningar. Har ni t ex medlemstid i hallen på söndagar kan ni söka för detta.
• Juniorträningar
• Medlemmar som kommer till hallen valfri tid och spelar
• Nationella tävlingar (både de ni arrangerar själva och de ni åker till). Ni söker för era medlemmar som har deltagit.

Deltagare i blandade åldrar

Ni kan söka för aktiviteter med deltagare i blandade åldrar och det behöver inte vara fasta grupper med samma deltagare vid alla tillfällen. Har ni juniorträningar eller juniortävlingar ska ni givetvis söka för dessa aktiviteter men ni kan även söka för aktiviteter där ungdomar och vuxna spelar tillsammans.

Hjälp och stöd

Här hittar ni steg-för-steg hur ni lägger in aktiviteter, registrerar närvaro och skickar in er ansökan
På den här sidan har vi samlat information om LOK-stödet.

Frågor om digital närvaroregistrering besvaras av LOK-stödsgruppen via telefon 08-699 61 50 (knappval 3) eller mejl lok@rfsisu.se

Ni kan som förening även vända er till er lokala RF-SISU konsulent för frågor kring detta och mycket annat. RF SISU distrikten anordnar informationsträffar kring hur ni gör för att söka LOK-stöd.

Ni kan även kontakta oss på info@biljardforbundet.se så hjälper vi er.

Mer information
>>Information om LOK-stöd Länk till annan webbplats.
>>Hjälpsida med checklista och instruktionsfilmer Länk till annan webbplats.

Ni är väl med?

Genom att registrera aktiviteter ger ni er förening verksamhetsstöd och visar att biljardverksamhet bedrivs runt om i Sverige.
Om ni närvaroregistrerar direkt på plats i hallen går det sedan snabbt och smidigt att skicka in er ansökan om LOK-stöd när terminen är slut.

Det är viktigt för biljarden att alla föreningar som har någon form av verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år söker LOK-stöd. De stöd som finns för barn- och ungdomsverksamhet både för förbundet och för föreningarna avgörs utifrån hur många biljardföreningar som söker LOK-stöd och för hur många aktiviteter de söker för. För att SBF ska få ett verksamhetsstöd för barn- och ungdom samt få projektmedel att fördela till våra föreningar måste minst 15 biljardföreningar söka LOK-stöd.


Publicerad: 2024-05-28

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm