Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild

Projektstöd IF Segregerade områden

RF har fått extra medel från Regeringen för att arbeta med idrott i segregerade områden. Vill din förening arbeta med barn & ungdom eller personer med funktionsnedsättning kan ni ansöka om Projektstöd IF segregerade områden senast den 15 september.

Alla biljardföreningar som vill starta upp verksamhet eller som redan bedriver barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att ansöka om något som heter Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott. Detta projektstöd har nu till hösten utökats med särskilda medel att söka för målgruppen 8-16 år i områden med socioekonomiska- och föreningsidrottsliga utmaningar.

Syftet med Projektstödet IF är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 och RFs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. För de nya medlen är utöver det även syftet att stärka befintliga föreningar i angivna områden i struktur, ledarskap och närvaro, att rekrytera och utbilda ledare samt utveckla och utforma idrottsverksamhet för att tillgängliggöra föreningsidrotten för fler.

I projektansökan behöver ni ange vilket/vilka RegSO-områden som projektet kommer bedrivas i. Det finns totalt 386 områden. Här har ni en lista över RegSO-områdena Pdf, 233.3 kB.. Föreningen måste inte ha sin lokal i området men de aktiviteter ni genomför ska genomföras i området eller i närheten av området. Det ska vara ett rimligt avstånd för deltagarna att ta sig till aktiviteten.

Vad kan föreningen söka för?

Föreningen kan söka stöd för projekt mot målgruppen i dessa områden med följande inriktning:

  • Uppstart av verksamhet som syftar till att nå målgruppen i angivna områden
  • Utveckla befintlig verksamhet t ex genom kompetenshöjande insatser för ledare och aktiva
  • Insatser som på olika sätt bidrar till att stärka processer i föreningen t ex genom att arbeta med/förankra stadgar och värdegrund i föreningen, utveckla processer och rutiner för arbetet i föreningen eller genomföra utbildningsinsatser med fokus på t ex föreningsdemokrati eller inkludering.
  • Rekrytera och utbilda ledare. T ex utveckla en ledarförsörjningsplan och erbjuda utbildning till nya och befintliga ledare (ni kan t ex få bidrag som täcker hela kursavgiften för Grundtränarutbildningen. Inom vanliga Projektstöd IF kan ni endast få 50% av kostnaden)

Ansökan

Ansökan sker via Idrottsmedel i IdrottOnline. Det är Riksidrottsförbundet som handlägger ansökningarna och inte SBF, så ni ska välja Riksidrottsförbundet under ”Ansökan via”. Välj medlet som heter "(Endast 10 idrotter) Segregerade områden ".

Ansökan ska göras innan ni påbörjat projektet. Sista ansökan är den 15 september.
I ansökan ska ni ange hur många deltagare ni förväntar er att nå.

Projektsumman som beviljas är normalt i storleksordningen 5 000 - 25 000 kr. Endast i undantagsfall beviljas högre projektsummor.

Genom stödet får ni möjlighet att anordna upp till fem stycken prova på-tillfällen om det handlar om samma lokal och är öppet för alla barn och unga. Om ni däremot ska ha prova på-aktiviteter på olika ställen, t ex om ni planerar att besöka fritidsgårdar kan ni söka för flera tillfällen eftersom det då är på olika ställen och ni träffar olika barn/ungdomar.

Avgränsningar
Projektstöd IF är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.
Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel beviljas inte.
• Material. Projektmedel beviljas inte för inköp av material för ordinarie verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis medlems- eller träningsavgifter.

Mer information om Projektstöd IF


Publicerad: 2024-06-27

Senast uppdaterad: 2024-06-27

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm