Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


Antidoping Sverige
Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation. Antidoping är ett gemensamt ansvar och arbetet bedrivs med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Antidoping Sverige genomför dopingkontroller runt om i landet och handlägger bestraffningsärenden vid eventuella överträdelser. Information om deras verksamhet och om antidopingarbetet hittar ni på antidoping.se

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av RF:s stadgar och antidopingreglemente.


SBF:s antidopingprogram
Svenska Biljardförbundet har utarbetat ett program som beskriver förbundets antidopingarbete. Antidopingprogram finns att ta del av i sin helhet nedan.

Svenska Biljardförbundets Antidopingprogram


Eget ansvar

SBF vill betona att varje enskild idrottare själv är ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.


Dopinglistor

WADA – World Anti-Doping Agency är den internationella organisationen för idrottens antidopingarbete. WADA bestämmer vilka medel och metoder som är förbjudna. Listan uppdateras kontinuerligt.

Röd-gröna listan
Den röd-gröna listan är ett hjälpmedel där du snabbt kan söka efter läkemedel och kontrollera om dessa är förbjudna eller tillåtna att använda enligt idrottens antidopingregler. Röd-gröna listan omfattar endast läkemedel som säljs i Sverige för humant bruk. Den innefattar inte kosttillskott som räknas som livsmedel. Listan finns på Antidoping Sveriges hemsida.
Röd-gröna listan

WADA:s dopinglista
Den dopinglista som WADA sätter samman utgör själva regelverket som Röd-gröna listan grundar sig på. I den kan du läsa mer om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Observera att dopinglistan uppdateras kontinuerligt.
WADA:s dopinglista

Kosttillskott
Var ytterst försiktig vid eventuellt användande av kosttillskott. Många preparat som erbjuds på marknaden visar sig vid tester innehålla förbjudna dopingmedel, fast det inte redovisas i deras innehållsförteckning.

Observera att det enligt idrottens antidopingregler alltid är idrottsutövaren som är personligt ansvarig för vad den får i sig via kost eller på annat sätt.
Läs mer om kosttillskott på Antidoping Sveriges hemsida

Alkohol
I tillägg till WADA:s dopinglista är alkohol en förbjuden substans inom Svensk biljardsport. Alkoholtest via utandningsprov kan när som helst genomföras av SBF utsedd representant, med utrustning godkänd av SBF.
Utdrag ur de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna


Utbilda föreningen, ledare och aktiva

Via Svensk Antidoping finns det bra utbildningar att ta del av för föreningar, ledare och aktiva.

Vaccinera klubben
SBF vill att så många som möjligt av våra föreningar genomför webbutbildningen Vaccinera Klubben mot doping. Utbildningen är ett hjälpmedel för att ta fram en antidopingpolicy i din förening och sprida information om antidoping. Det är ett arbete i fyra steg, allt material är tillgängligt på webben.
Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest
Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor i styrelsen.
Steg 3: Ni upprättar en antidopingpolicy.
Steg 4: Ni informerar om vaccinationen.
Vaccinera klubben

Ren vinnare
Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och alla andra verksamma inom idrotten. Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping. Varje modul är 3-4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta. Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl. Efter varje modul får du också ett mejl med en sammanfattning.
Ren vinnare


Dispensreglerna

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code, som regleras av WADA.

Idrottsutövare delas in i två nivåer – Hög tävlingsnivå och Övriga idrottsutövare. För Biljard gäller följande.

Hög tävlingsnivå
Spelare som är uttagna till senior-, junior- eller ungdomslandslag.
Alla spelare i denna kategori som, för medicinskt bruk, använder dopingklassade substanser/preparat ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas eller planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. Dispens söks hos Antidoping Sverige.
För info och dispensansökan, se Antidoping Sveriges hemsida

Övriga idrottsutövare
Denna nivå gäller spelare som inte finns med i Hög tävlingsnivå. Spelare på denna nivå som använder dopingklassade preparat för medicinskt bruk kan ansöka om en retroaktiv dispens på begäran av Dopingkommissionen om idrottsutövaren får besked om ett positivt dopingprov.


Dopingkontroller

Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. Kontrollerna kan genomföras såväl i samband med tävling som vid träning. I Sverige utförs kontrollerna av Antidoping Sveriges legitimerade dopingkontrollfunktionärer. Enligt RF:s stadgar och antidopingreglemente är alla idrottsutövare skyldiga att vid anmodan genomgå dopingkontroll. På Antidoping Sveriges hemsida finns information om hur en dopingkontroll går till.

Uppdaterad: 20 FEB 2019 10:20

Carambole

Pool

Snooker

UngBiljard

Biljard för äldre

Facebook  Instagram

Tillsammans för fler i rörelse

Riksidrottsförbundet

 sisuidrottsutb

Postadress:
Svenska Biljardförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
116 64 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46707511287
E-post: info@biljardforbunde...