Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Starta verksamhet för 65+

Under 2023 ges ett antal föreningar möjlighet att starta upp verksamhet för målgruppen 65+.

SBF har sedan 2020 arbetat med biljard för målgruppen äldre. Under 2021 var det bland annat tre föreningar som var med i vårt pilotprojekt och startade upp biljard för målgruppen äldre. Via projektstöd från RF ges nu fler biljardföreningar möjlighet att starta upp verksamhet.

Föreningar som är med i projektet får:

  • Utbildning av ledare för verksamheten
  • Stöttning av en projektledare från SBF
  • Ekonomiskt stöd för uppstart av verksamhet
  • Stöd till olika utbildningsinsatser

De föreningar som deltar bildar även ett nätverk för att kunna stötta varandra. Vi ses digitalt för avstämningar och erfarenhetsutbyte löpande under 2023.

Titta här på filmer med spelare från våra tre pilotföreningar under 2021 om varför de spelar biljard och vad som är kul och lockande.

Varför ska ni vara med?
Först och främst för att det är kul givetvis och för att ni genom er verksamhet kan erbjuda en meningsfull aktivitet för målgruppen. Det ger er även möjlighet att få aktiviteter dagtid i hallen när den kanske annars brukar stå outnyttjad. Att starta ny verksamhet innebär även fler medlemmar i föreningen. Medlemmar som sitter på olika kompetenser som kan bidra med andra saker i föreningen som att vara funktionärer, hjälpa till att hålla hallen öppen, ta på sig ett ledaruppdrag. vara med i styrelsen, osv.

Är ni intresserade?
Skicka ett mejl till sofia.asp@biljardforbundet.se med namn på föreningen och kontaktuppgifter till den som ska ansvara för projektet hos föreningen.


Deltagande föreningar

Tre föreningar deltar just nu i projektet.

Malmö Carambole och Snookerklubb
Har träningar i carambole

Norrtelje Biljardklubb
Erbjuder under vecka 13 gratis prova på-aktiviteter

Umeå Biljardklubb
Erbjuder under våren gratis prova på-aktiviteter

Publicerad: 2022-12-28

Senast uppdaterad: 2023-03-28

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm