Gå till innehåll
Pool
Pool

Kontakt

bild pool

Poolkommittén är en kommitté som behandlar ärenden och förfrågningar som berör pool. Det kan handla om frågor kring Cuescore, tävlingsbestämmelser, ranking, tävlingsarrangemang, prispengar, seedning, lagspel, tävlingskalender m m.

Poolkommittén består av:

  • Anna-Karin Bedeus - ordförande
  • Bengt Engfeldt
  • Tom Eksell - Förbundskapten
  • Robert Haag
  • Leo Johannesen
  • Tobias Andersson
  • Björn Schütz


Kontakt sker genom mail: pk@biljardforbundet.se

För frågor om Team Sweden, kontakta förbundskapten Tom Eksell.

För frågor om föreningsverksamhet, kontakta info@biljardforbundet.se

Grenkommittéerna är utsedda av förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ansvara för den nationella tävlingsverksamheten inom sin gren. Grenkommittén fungerar som förbundets expertorgan för grenen. Grenkommittén står till förfogande att besvara frågor från såväl förbundsstyrelse och kansli som medlemmar i organisationen. Grenkommittén är dessutom ett utredande organ som bereder förslag till beslut för förbundsstyrelsen i frågor rörande den egna grenen.

Publicerad: 2023-10-31

Senast uppdaterad: 2023-10-31

Författare: Svenska Biljardförbundet