Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Pool

Pool är en biljardgren som spelas på biljardbord med sex hål. Ett bollset innehåller 15 bollar i olika färger och en vit köboll. Det finns många olika spel inom pool, som använder olika regler och olika antal bollar.

REGLER 8-BALL

Spelidé

8-ball spelas med en vit köboll och femton färgade bollar. Bollarna är numrerade från 1 till 15.

De helfärgade är numrerade 1-7. De halvfärgade är numrerade 9-15. Den helsvarta bollen är nummer åtta. När du börjar spela har du och motståndaren sju bollar var, hela- eller halvfärgade. Ingen har den svarta åttan.

Spelet går ut på att du ska spela i alla dina bollar och sist åttan. Du måste ha fått i alla dina bollar innan du får spela på åttan. Den som först spelar i åttan vinner ett poäng. Därefter börjar man om från början med alla bollar.

Hur man börjar

Lägg upp alla femton bollarna i triangeln. Vilken boll som helst kan ligga överst. En helfärgad och en halvfärgad boll måste ligga i varsitt hörn, och åttan ska ligga i mitten. Försök att blanda hel-och halvfärgade bollar så mycket det går.

Bestäm vem av spelarna som ska börja spela. Placera köbollen mittemot triangeln på andra sidan bordet. Den kan ligga var som helst bakom kvarterslinjen Länk till annan webbplats..

Börja spelet genom att träffa bollen överst i triangeln för att ta isär upplägget. Sätter du en boll i sprängningen får du fortsätta spela. I nästa stöt kan du välja att spela på höga eller låga nummer. Det spelar ingen roll vilken sorts boll som gick i sprängningen.

Spelets gång

8-ball är ett så kallat dessängspel. Det betyder attt du inför varje stöt måste säga vilken boll du vill sätta i och i vilket hål, om det inte är väldigt uppenbart. Detta kallas för dessäng. Det är extra viktigt om du tänker valla eller spela en kombinationsstöt. Du måste ange dessäng på alla stötar utom vid sprängningen.

Innan någon av spelarna har satt en boll med dessäng är bordet öppet. Det betyder att det går att spela på vilken boll som helst utom åttan. Men om någon av spelarna sätter till exempel en halvfärgad boll på dessäng måste den fortsätta spela på de halvfärgade sen.

Du måste alltid träffa någon av dina egna bollar först. Om man missar eller råkar göra en felstöt (foul) måste man lämna bordet. Då är det nästa spelares tur.

Den spelare som har satt alla sina bollar får spela på åttan. Om åttan går i på rätt sätt har spelaren vunnit upplägget.

Spelaren får ett poäng för varje åtta. En match slutar när en av spelarna uppnår en viss poäng, till exempel först till sju.

Foul eller Saker man inte får göra

En foul är en så kallad felstöt. En felstöt är något som bryter mot spelreglerna. Varje foul ger motståndaren boll i hand över hela bordet. Det betyder att köbollen får placeras var som helst på bordet.

Enda undantaget är vid sprängning. Sätter man köbollen i sprängningen har motståndaren alltid boll i hand bakom kvarterslinjen.

De viktigaste foularna i 8-ball är:

  • Köboll i hål – den vita bollen åker ner i ett hål.
  • Boll över bord – köbollen eller någon av nummerbollarna flyger av bordet.
  • Träffa fel boll – köbollen träffar åttan eller någon av motståndarens bollar först.
  • Bollmiss – köbollen träffar inte någon boll alls på hela bordet.

Specialregler för åttan

Om åttan går i vid sprängningen – Lägg upp den på bordet igen. Samma spelare fortsätter spela, eller gör en ny sprängning.

Om både vit boll och åttan går i hål vid sprängning – Motståndaren får spränga om. De kan också ta boll i hand bakom kvarterslinjen. Åttan läggs tillbaka på bordet på toppbollens plats.

Sätta vit boll med bara vit och åttan kvar på bordet – Motståndaren får boll i hand över hela bordet.

Det är inte tillåtet att sätta åttan med hjälp av en kombinationsstöt (”skjuts”).

En spelare förlorar upplägget, om något av följande inträffar:

  • Åttan görs i en felstöt (undantag vid sprängningen, se ovan).
  • Åttan görs samtidigt som den sista bollen i den egna serien.
  • Åttan hoppar av bordet.
  • Åttan görs i fel hål.
  • Åttan görs innan bollarna i den egna serien är gjorda.

Övrigt

Inga bollar läggs tillbaka på bordet under matchen. Enda undantaget är åttan i vissa situationer. Alla andra bollar stannar kvar i hål.

Det är tillåtet att ”skjutsa” i bollar, alltså spela en boll på en annan boll. Undantaget är åttan. Du får inte använda åttan som första boll. Du får inte heller sätta åttan med hjälp av en skjuts.

REGLER 9-BALL

Spelidé

9-ball spelas med en vit köboll och nummerbollarna ett till nio. Spelet går ut på att få ner boll nummer nio i hål så fort som möjligt. Lyckas man med det får man ett poäng och spelet börjar om från början.

Hur man börjar

Lägg upp de nio bollarna i triangeln, i formen av en diamant. Ettan ska vara överst (toppbollen) och nian ska ligga i mitten. Resten av bollarna kan ligga hur som helst, utan någon särskild ordning.

Bestäm vem av spelarna som ska börja spela. Placera köbollen mittemot triangeln på andra sidan bordet. Den kan ligga var som helst bakom kvarterslinjen Länk till annan webbplats.. Börja spelet genom att träffa den översta bollen i upplägget (den gula ettan) med köbollen.

Sätter du köbollen i sprängningen, eller om någon eller några bollar hoppar av bordet, får din motståndare boll i hand över hela bordet (se nedan). Bollarna som hoppat av bordet lägger du ner i ett hål, de är ute ur spelet.

Foto: Wikipedia

Spelets gång

Vid varje stöt måste du få köbollen att träffa bollen som har det lägsta numret på bordet först. Den kallas den lägsta bollen. Det betyder att om ettan finns på bordet måste du träffa ettan först, innan du träffar någon annan boll. Om du har träffat den lägsta bollen först och den går i ner i ett hål får du fortsätta spela. Du får också fortsätta om den lägsta bollen eller köbollen får ner någon annan boll i ett hål – men bara om du träffat lägsta bollen först!

Om man missar eller råkar göra en felstöt måste man lämna bordet och nästa spelare får börja spela. Det viktiga är alltså att träffa rätt boll först (den med lägst nummer) och att få i en boll i samma stöt för att få fortsätta spela.

Bollarna behöver inte sättas i nummerordning. Du behöver inte heller ange dessäng på samma sätt som i 8-ball eller 10-ball, utan bollarna kan gå ner i vilket hål som helst.

Varje gjord nia ger ett poäng. En match slutar när en av spelarna uppnår en viss poäng, till exempel först till sju. Poängen bestäms innan man börjar spela.

REGLER 10-BALL

Spelidé

10-ball spelas med en vit köboll och nummerbollarna ett till tio. Spelet går ut på att få ner boll nummer tio i hål så fort som möjligt. Lyckas man med det får man ett poäng och spelet börjar om från början.

Hur man börjar

Lägg upp de tio bollarna i triangeln, i en pyramidform. Ettan ska vara överst (toppbollen) och tian ska ligga i mitten. Resten av bollarna kan ligga hur som helst, utan någon särskild ordning.

Bestäm vem av spelarna som ska börja spela. Placera köbollen mittemot triangeln på andra sidan bordet. Den kan ligga var som helst bakom kvarterslinjen Länk till annan webbplats.. Börja spelet genom att träffa den översta bollen i upplägget (den gula ettan) med köbollen.

Sätter du köbollen i sprängningen, eller om någon eller några bollar hoppar av bordet, får din motståndare boll i hand över hela bordet (se nedan). Bollarna som hoppat av bordet lägger du ner i ett hål, de är ute ur spelet.

Foto: Wikipedia

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm