Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Svenska Biljardförbundet

Bild våra tre grenar

Om oss

Svenska Biljardförbundet (SBF) bildades 1940 och har till uppgift att främja och administrera biljardsportens utveckling och utbredning i Sverige samt att företräda svenska biljardsport gentemot utlandet. SBF består av de föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet.

SBF administrerar i första hand grenarna carambole, pool och snooker.

SBF är sedan 1973 medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). Vi följer RF:s stadgar och leder vår verksamhet utefter dess ramverk. Vi representerar sporten och medlemsföreningarnas tankar inom RF ur ett nationellt perspektiv.

Stora delar av idrottsrörelsen är en ideell verksamhet och folkrörelse, så även Svenska Biljardförbundet. Vi är en ideellt baserad organisation som arbetar på bred front för att sporten i helhet skall få en naturlig koppling till den svenska idrotts- och folkrörelsen. Vi arbetar för att biljarden och dess utövare skall kunna ta del av de möjligheter som finns inom den svenska idrottsrörelsen. Förbundet är medlemsföreningarnas samlade kanal för olika huvudfrågor som rör biljardsporten. Vi arbetar för att ideellt engagemang och drivkraft fortsättningsvis skall vara hjärtat i sportens utveckling.

Information om vårt uppdrag, förbundsstyrelsen, våra grenkommittéer, utskott, kontaktuppgifter, osv. hittar du här.

Här hittar du våra stadgar, verksamhetsplaner, arbetsbeskrivningar, med mera.

Förbundsstämman genomförs vartannat år (jämna år). Här hittar du information om stämman samt tidigare publicerade prototkoll och verksamhetsberättelser.

Vår värdegrund ska genomsyra allt vi gör och vårt sätt att vara. Biljard är en idrott som är öppen för alla och som präglas av respekt.

Svenska Biljardgalan genomförs årligen. Här hittar du information om aktuell gala samt samtliga vinnare.

Nyhetsarkiv för de nyheter som publiceras på hemsidans förstasida.

Här finns material från biljardens historia. Bland annat gamla nummer av tidningen Biljardsport.

Föreningarna är hjärtat i vår verksamhet. Vi har föreningar från Umeå i norr till Malmö i söder.

Här hittar du vår integritetspolicy med anledning av GDPR

En trygg idrott är en idrott fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga. En idrott där alla får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

En del i arbetet med en trygg och rättvis idrott är hantering av bestraffningsärenden.

Anläggningsfrågan har en cental plats i vår strategi 2020-2025. Tillgången till anläggningar och bord är en förutsättning för att kunna bedriva och utveckla Svensk biljardsport.

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm