Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
bild biljard

Styrande dokument

Här finner du de styrande dokument som reglerar och pekar ut riktningen för vår verksamhet.

Stadgar

Stadgarna kan uppdateras och revideras genom beslut av förbundsstämman. Stadgarna reviderades senast på stämman 2024.
>>> SBFs stadgar (pdf) Pdf, 248.8 kB.

Strategi 2020-2025

Strategin fastställdes av stämman 2020 och ska fungera som en ledstång i allt arbete som görs inom förbundet. Strategin konkretiseras i tvååriga verksamhetsinriktningar och planer.
Strategin består av fem fokusområden:

  • Föreningsutveckling (Framtidens biljardförening)
  • En idrott för alla
  • Kön har inget kön
  • Jag vill vara ledare
  • Välkommen till bords

>>> Strategi 2020-2025 (pdf) Pdf, 276.8 kB.

Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2024-2025

Verksamhetsinriktningen och verksamhetsplanerna tar avstamp i vår Strategi. Verksamhetsinriktningen beslutas av förbundsstämman och anger vilka delar av de prioriterade områdena arbetet ska fokusera på de kommande två åren. Det ger styrelsen, kansliet, grenkommittéerna och utskotten en konkret riktning för att leda och prioritera verksamheten under perioden.

>>> Verksamhetsinriktning 2024-2025 (pdf) Pdf, 164 kB.

Verksamhetsidé och värdegrund

Vår värdegrund består av gemensamma och överenskomna värderingar som speglar det vi gör och vårt sätt att vara. Det vi säger och det vi gör i samband med biljard ska gå i linje med RF:s och SBF:s värdegrund.

>>> Här hittar du vår värdegrund

Idrottsrörelsens styrande dokument

Genom vårt medlemskap i Riksidrottsförbundet vilar vår verksamhet på ett antal styrande dokument, riktlinjer och planer som är gemensamma för idrottsrörelsen.

>>> Till Idrottsrörelsens styrande dokument Länk till annan webbplats. (länk)

Publicerad: 2022-10-17

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm