Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Organisation

bild bollar

Svenska Biljardförbundets (SBF) är en ideell organisation. Förbundets medlemmar utgörs av de ideella idrottsföreningar som uppfyller de stadgemässiga kraven och har ansökt om och beviljats medlemskap.

SBFs högsta beslutande organ är förbundsstämman som hålls vartannat år. På förbundsstämman väljs en förbundsstyrelse med uppdrag att leda förbundets verksamhet under sin mandatperiod.

När förbundsstämman inte är samlad är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen tillsätter grenkommittéer och verksamhetsutskott som arbetar på uppdrag av styrelsen med specifika områden.

Den dagliga verksamheten drivs genom en organisation bestående av personal, grenkommittéer och ett antal verksamhetsutskott.

Vid behov kan arbetsgrupper eller projektledare tillsättas för att utföra avgränsade uppdrag.

Förbundets verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från förbundsstämma fram till nästa förbundsstämma.

Grunden för allt arbete inom SBF utgörs av SBF:s och RF:s stadgar samt särskilda instruktioner och policydokument utfärdade av SBF och RF.

Mer information om förbundsstyrelsen, grenkommittéerna, utskotten, vilka som ingår i valberedningen samt om kansliet hittar du i menyn till vänster.

Nationella medlemskap

Svenska Biljardförbundet är sedan 1973 medlem i Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. Våra medlemsföreningar är därmed också anslutna till RF och till RF SISU distrikten. Distrikten har till uppdrag att stötta föreningarna lokalt i olika frågor och utvecklingsprocesser.

Vi är också ett recognized förbund av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

SBF är delägare av organisationen Städa Sverige Länk till annan webbplats.

Internationella medlemskap

Svenska Biljardförbundet, som på engelska heter Swedish Billiards Federation, är medlem i de internationella förbunden:

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2023-03-09

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm