Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Grenkommittéer

Svenska Biljardförbundet har tre stycken grenkommittéer: Carambolekommittén, Poolkommittén och Snookerkommittén.

Grenkommittéerna är utsedda av förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ansvara för den nationella tävlingsverksamheten inom sin gren. Grenkommittén fungerar som förbundets expertorgan för grenen. Grenkommittén står till förfogande att besvara frågor från såväl förbundsstyrelse och kansli som medlemmar i organisationen. Grenkommittén är dessutom ett utredande organ som bereder förslag till beslut för förbundsstyrelsen i frågor rörande den egna grenen.

Carambolebollar

Carambolekommittén
Sven Junghagen, ordförande
Christer Fahlström
David Pennör
Tobias Ring

Kontakt: carambole@biljardforbundet.se

Poolbollar

Poolkommittén
Anna-Karin Bedeus, ordförande
Tobias Andersson
Tom Eksell
Bengt Engfeldt
Mats Frösemo
Robert Haag
Leo Johannesen
Ann-Sofie Löfgren
Christian Sparrenlöv Fischer

Kontakt: pk@biljardforbundet.se
För frågor om Team Sweden kontakta förbundskapten Ann-Sofie Löfgren

Snookerbollar

Snookerkommittén
Suleman Kukka Salam, ordförande
Kim Hartman
Stefan Norman
Ann-Sofie Löfgren
Naeem Ullah Khan
Mikael Wendeberg

Kontakt: snooker@biljardforbundet.se

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2023-08-08

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm