Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Grenkommittéer

Svenska Biljardförbundet har tre stycken grenkommittéer: Carambolekommittén, Poolkommittén och Snookerkommittén.

Grenkommittéerna är utsedda av förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ansvara för den nationella tävlingsverksamheten inom sin gren. Grenkommittén fungerar som förbundets expertorgan för grenen. Grenkommittén står till förfogande att besvara frågor från såväl förbundsstyrelse och kansli som medlemmar i organisationen. Grenkommittén är dessutom ett utredande organ som bereder förslag till beslut för förbundsstyrelsen i frågor rörande den egna grenen.

Carambolebollar

Carambolekommittén
Sven Junghagen, ordförande
Christer Fahlström
Bo Gustafsson
David Pennör

Kontakt: carambole@biljardforbundet.se

Poolbollar

Poolkommittén
Anna-Karin Bedeus, ordförande
Tobias Andersson
Tom Eksell
Bengt Engfeldt
Robert Haag
Leo Johannesen
Björn Schütz

Kontakt: pk@biljardforbundet.se
För frågor om Team Sweden kontakta förbundskapten Tom Eksell

Snookerbollar

Snookerkommittén
Stefan Norman, ordförande
Arsham Afshari
Anders Axelsson
Naeem Ullah Khan
Ann-Sofie Löfgren
Massoud Nazari
Nils Ritenius Manjer

Kontakt: snooker@biljardforbundet.se

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm