Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman. Ordförande och suppleanter väljs på två år. Ledamöter väljs på fyra år.

Följande personer ingår i förbundsstyrelsen:

Andy Nettleton
Ordförande
Ansvarsområden: Anläggning och Kommunikation
andy.nettletonbiljardforbundet.se
070-655 44 11

Sven Junghagen
Vice ordförande
Ansvarsområden: Elit och Parabiljard
sven.junghagen@biljardforbundet.se
070-960 85 75

Malin Lindström
Kassör
Ansvarsområde: Motionsidrott för vuxna och äldre
malin.lindstrom@biljardforbundet.se

Anna-Karin Bedeus
Ledamot
Ansvarsområden: Hemsida, Kommunikation och Utbildning
anna-karin.bedeus@biljardforbundet.se

David Pennör
Ledamot
Ansvarsområden: Antidoping och Förening
david.pennor@biljardforbundet.se

Sam Mubarak - Har timeout från sitt uppdrag under 2023
Ledamot

Tobias Andersson
Suppleant
Ansvarsområde: Barn och ungdom
tobias.andersson@biljardforbundet.se

Bojan Krstic
Suppleant
bojan.krstic@biljardforbundet.se

Thea Svanberg
Suppleant
thea.svanberg@biljardforbundet.se

Ann-Sofie Löfgren, ledamot, meddelande i januari 2023 att hon på grund av privata skäl lämnar sitt uppdrag i styrelsen.

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2023-05-12

Författare: Svenska Biljardförbundet