Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Verksamhetsidé och värdegrund

bild värdegrund

Svenska Biljardförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet. All vår verksamhet och alla våra föreningars verksamhet ska därmed bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens värdegrund. Den hittar du här

SBF har även tagit fram en en egen verksamhetsidé och värdegrund som är anpassad till just vår idrott.


Verksamhetsidé

Svensk biljard – utveckling hela livet

Biljard är en idrott både för dig som vill tävla och för dig som vill ha en rolig och utmanande fritidssysselsättning. Inom biljarden är alla välkomna, oavsett ambitionsnivå och erfarenhet.

Biljard ger dig utveckling hela livet och utmanar dig ständigt, både mentalt och fysiskt.

Vi organiserar biljarden i självständiga föreningar, runtom i hela landet, med Svenska Biljardförbundet (SBF) som paraplyorgan. SBF ska genom kvalitet, engagemang och professionalitet verka för att utveckla svensk biljard, både nationellt och internationellt. Förbundet ska även verka i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och stötta landets föreningar som bedriver biljard som idrottslig verksamhet.

Värdegrund

Biljardens värdegrund består av gemensamma och överenskomna värderingar. Dessa värderingar speglar det vi gör och vårt sätt att vara. Det vi säger och det vi gör i samband med biljard ska gå i linje med RF:s och SBF:s värdegrund.

Svenska Biljardförbundets värdegrund är anpassad till just vår idrott. Svensk biljard är en jämlik idrott som är öppen för alla och präglas av respekt. Runt biljardbordet har vi roligt, gläds med varandra, utvecklas i vårt spel och ser nya möjligheter och lösningar på de utmaningar vi ställs inför.

Engagemang för utveckling

För att biljarden som idrott ska utvecklas behövs engagerade medlemmar. Genom vårt engagemang kan vi tillsammans nå vår vision och skapa föreningar som präglas av entusiasm, stolthet och delaktighet.

Inom vår idrott:

 • har vi engagerade ledare och tränare
 • strävar vi efter att gemensamt utveckla svensk biljardsport i en positiv riktning
 • skapar vi delaktighet och gemenskap på alla nivåer
 • tar vi alla ansvar för att engagera oss i den förening vi är medlem i

En idrott för alla

Vår idrott är till för alla, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, fysisk och intellektuell förmåga, sexuell läggning, religionstillhörighet eller könsidentitet. Alla har samma rätt att utöva biljard, bli medlemmar och ta plats i en biljardförening oavsett nivå, ambition och erfarenhet.

Vi är en idrott för alla genom att:

 • öppna upp bordet och bjuda in andra som vill vara med och spela
 • visa respekt gentemot alla biljardspelare
 • göra biljardhallen trygg för alla som vill spela
 • aktivt förebygga diskriminering och kränkande behandling

Respekt, ödmjukhet och ärlighet

Biljard är en idrott som bygger på fair play. Vi respekterar motståndarens spel och är ödmjuka och ärliga vid bordet.

Inom vår idrott:

 • är vi schyssta mot varandra både vid och utanför bordet
 • visar vi som publik hänsyn och respekt till pågående spel
 • säger vi ifrån när andra uppför sig på ett respektlöst sätt
 • uppmuntrar och inspirerar vi varandra till att utveckla sitt spel, oavsett nivå


Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2022-12-11

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm