Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Värdegrundshjälpen

Skapa en egen värdegrund i föreningen

En värdegrund består av gemensamma och överenskomna värderingar. Dessa värderingar speglar det vi gör och vårt sätt att vara. En värdegrund blir även ett aktivt ställningstagande som visar både medlemmar och personer utanför organisationen vad vi tycker är viktigt och värdefullt.

Även om både RF och SBF har en värdegrund kan det vara aktuellt för en förening att ta fram sin egen värdegrund. Genom att ta fram en egen värdegrund får ni som förening en gemensam syn på vilket klimat ni eftersträvar, hur ni vill att alla ska vara mot varandra, hur ni uppfattar olika uppdrag i föreningen m.m.

En egen värdegrund skapar även en tydlighet gentemot alla medlemmar och personer utanför föreningen kring vad just ni står för. Detta gör det lättare för potentiella medlemmar, sponsorer m.fl. att välja just er förening.

Värdegrunden blir till sist även ett vägledande dokument för beslut som tas i föreningen. Samt något att falla tillbaka till när meningsskiljaktigheter uppstår.

Här hittar du ett dokument som kan vara till er hjälp när ni vill ta fram er egen värdegrund i föreningen.

Varför ska vi ha en värdegrund?

Malin Kron Torgersson från RF-SISU Västra Götaland berättar i det här filmklippet om varför det är viktigt att ha en värdegrund att förhålla sig till, både som förbund och som förening.

Filmklippet är från en värdegrundsföreläsning som förbundet höll tillsammans med RF-SISU i mars 2021.


Verktyg för att arbeta med värdegrunden

Jessica på SBF:s kansli berättar om hur din förening kan jobba med SBF:s värdegrund i din förening. Dels ges generella tips på hur ni exempelvis kan sprida värdegrunden. Du får även tips på hur ni konkret kan jobba med värdegrundens olika värdemeningar för att omsätta de fina orden till praktisk handling.

Filmklippet är från en värdegrundsföreläsning som förbundet höll tillsammans med RF-SISU i mars 2021.


Vad kan RF-SISU göra för DIN förening?

Malin Kron Torgersson från RF-SISU Västra Götaland berättar i det här filmklippet om vilka RF-SISU är, hur de jobbar och vad de kan hjälpa din förening med kopplat till exempelvis värdegrund.

Vill du få kontakt med ditt RF-SISU distrikt? Klicka här Länk till annan webbplats.

Filmklippet är från en värdegrundsföreläsning som förbundet höll tillsammans med RF-SISU i mars 2021.

Publicerad: 2022-10-17

Senast uppdaterad: 2022-12-11

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm