Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Utskott

Antalet verksamhetsutskott och deras inriktning förändras utifrån den kontinuerliga utvecklingen inom biljarden. Förbundsstyrelsen beslutar om vilka utskott som behövs.

Aktuella utskott är:

Anläggning (ansvarig för anläggningsfrågor)

Barn och Ungdom (ansvarar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten inom SBF och föreningarna. Barn är deltagare upp till 13 år. Ungdomar är deltagare 13-19 år).

Elitutveckling (ansvarar för att utveckla elitverksamheten inom SBF, koordinator för det grengemensamma arbetet med elit och landslag)

Kommunikation (utskottet är huvudansvarig för SBF:s kommunikation, PR och marknadsföring)

Utbildning (ansvarig för utbildningsfrågor)

Utveckling (ansvarar för områdena föreningsutveckling, jämställdhet och inkludering, parabiljard, trygg idrott samt idrott för vuxna och äldre).


Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2022-12-13

Författare: Svenska Biljardförbundet