Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Utskott

Antalet verksamhetsutskott och deras inriktning förändras utifrån den kontinuerliga utvecklingen inom biljarden. Förbundsstyrelsen beslutar om vilka utskott som behövs.

Aktuella utskott är:

Anläggning (ansvarig för anläggningsfrågor)

Barn och Ungdom (ansvarar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten inom SBF och föreningarna. Barn är deltagare upp till 13 år. Ungdomar är deltagare 13-19 år). Mer om barn och ungdom >>>
Utskottet består av:
Tobias Andersson
Pål Nylander
Rikard Ljung
Morgan Högren (anställd utvecklingskonsulent)

Elitutveckling (ansvarar för att utveckla elitverksamheten inom SBF, koordinator för det grengemensamma arbetet med elit och landslag)
Kontakt: Sven Junghagen

Kommunikation (utskottet är huvudansvarig för SBF:s kommunikation, PR och marknadsföring)
Kontakt: Andy Nettleton

Utbildning (ansvarig för utbildningsfrågor). Mer om utbildning >>>
Kontakt: Sofia Asp

Utveckling (ansvarar för områdena föreningsutveckling, jämställdhet och inkludering, parabiljard, trygg idrott samt idrott för vuxna och äldre). Information om aktuella projekt >>>


Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm