Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild på en biljardspelare

Parabiljard

Inom biljarden är paraverksamheten i stor utsträckning integrerad i den ordinarie föreningsverksamheten. Vissa individuella anpassningar kan behöva göras men ofta går det bra att spela tillsammans oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Ibland kan det dock finnas behov av specifik verksamhet för en viss målgrupp.

Svenska Biljardförbundet har med hjälp av projektmedel från RF inlett en satsning på att utöka och utveckla parabiljarden. Under 2023 genomförde vi kartläggningar av nuläget hos våra föreningar samt tittade på hur parabiljard bedrivs i andra länder i Europa. Nu arbetar vi med att ta fram material riktat mot både utövare och föreningar.

Under 2024 startar vi även pilotprojekt för personer med rörelsenedsättning samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Här stöttar vi ett antal föreningar i att starta upp verksamhet.

Vad är parabiljard?

När vi pratar om parabiljard använder vi oss av den definition som Riksidrottsförbundet använder för idrott för personer med funktionsnedsättning. Parabiljard är verksamhet för personer med rörelsenedsättning, personer med intellektuell funktionsnedsättning, personer med synnedsättning och personer med hörselnedsättning.

Folder Biljard för personer med funktionsnedsättning Pdf, 1 MB.

Kontakt

Vill du veta mer? Ta kontakt med Jörgen Sandman, jorgen.sandman@biljardforbundet.se

Publicerad: 2024-01-17

Senast uppdaterad: 2024-05-08

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm