Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Begrepp

Ibland kan det vara svårt att veta vilka begrepp som bör användas. SBF följer den rekommendation som Parasport Sverige tagit fram.

Funktionsnedsättning

Vi använder ordet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning är en varaktig nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan vara följd av en skada eller sjukdom vid födseln, men den kan också ha uppstått senare i livet. Det finns många olika funktionsnedsättningar.

Funktionshinder

Enligt Socialstyrelsens definition är funktionshinder den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det betyder att
ett funktionshinder inte är något som en person har. Ett funktionshinder är något som
uppstår i mötet med en otillgänglig miljö. Ett exempel: Om en person som har en rörelsenedsättning inte kan ta sig in i en idrottsanläggning eftersom det saknas ramp eller dörröppnare blir personen hindrad i den specifika situationen.

People First

En funktionsnedsättning handlar inte om vad människor är, utan vad människor har. Vi använder oss därför av People First-principen. Principen innebär att i första hand tala om en person och i andra hand om funktionsnedsättningen. Genom att exempelvis säga ”en idrottare/person med intellektuell funktionsnedsättning” lägger vi fokus på individen. Motsatsen är att säga "en intellektuellt funktionsnedsatt idrottare/person". Så säger vi inte.

På engelska används begreppen:
Athletes with
physical impairment, visual impairment, intellectual impairment

Tillgänglighet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att ha tillgång till omvärlden på lika villkor som personer utan funktionsnedsättning. Det kan till exempel innebära tillträde till idrottsanläggningar och tillgång till information om idrottsaktiviteter. Tillgängligheten är ofta en förutsättning för att en person med funktionsnedsättning ska kunna idrotta.


Publicerad: 2024-01-17

Senast uppdaterad: 2024-01-17

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm