Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild på biljardspelare

Trygg biljard

En trygg idrott är en idrott fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga. En idrott där alla får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

I RF:s stadgar står det att vi bedriver idrott för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. En trygg idrottsmiljö förutsätter att verksamheten går i linje med barnkonventionen. Alla som idrottar - barn, ungdomar, vuxna och äldre - ska kunna idrotta i en trygg miljö.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver alla känna till och arbeta utifrån idrottens värdegrund.

Idrottens värdegrund

Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer. Dessa är beslutade av RF-stämman, de ingår i RF:s stadgar och är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom ramen för RF:s medlemsförbund och deras föreningar:

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Svenska Biljardförbundets värdegrund

All verksamhet inom Svenska Biljardförbundet och våra medlemsföreningar ska genomsyras av idrottens gemensamma värdegrund. Vi har även tagit fram en egen värdegrund för biljarden. Den består av tre grundprinciper:

  • Engagemang för utveckling
  • En idrott för alla
  • Respekt, ödmjukhet och ärlighet

>>>Läs mer om vår värdegrund

Om värdegrunden bryts?

  • Är du orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig för verksamheten i föreningen.
  • Om du av någon anledningar inte kan vända dig till föreningens styrelse kan du hör av dig till oss på förbundet.
  • Det går även bra att kontakt sitt RF SISU distrikt som kan hjäpla till att guida rätt och föra dialog med föreningen.
  • Om ärendet varken kan hanteras av föreningen, förbundet eller RF SISU distriktet kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller på idrottsombudsmannen@rf.se Idrottsombudsmannen kan exempelvis guida i frågor rörande polisanmälan.
  • Om du inte vågar vända dig till idrottsombudsmannen kan du vända dig till den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten där idrottsombudsmannen tar emot ärendet.
  • Kontakta polisen vid brott! Grundregeln är att idrottsrörelsen själva hanterar ärenden som bryter mot våra stadgar. Misstänker du brott ska du kontakta polisen och gäller det en orosanmälan vänder du dig till socialtjänsten. Om du är osäker kan idrottsombudsmannen rådgöra.

Läs mer om idrottsombudsmannen Länk till annan webbplats.
Läs mer om visselblåsartjänsten Länk till annan webbplats.

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.
>>> Till kunskapswebben Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2024-03-22

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm