Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Stödmaterial till föreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. RF har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett stödmaterial som hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Ladda ner Skapa trygga idrottsmiljöer Pdf, 890.6 kB. (pdf). Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en idrottskonsulent från sitt RF-SISU distrikt.

Material från SBF

SBF arbetar under 2023-2025 med att ta fram olika stödmaterial till våra föreningar. Vi publicerar dessa löpande här allteftersom de blir klara. Att arbeta med trygghetsfrågor är att arbeta med föreningsutveckling. Ta gärna hjälp av er RF SISU konsulent och rapportera in ert arbete som lärgruppstimmar.

Checklista trygg biljard: Ett bra material att börja med. Gå igenom listan och se vad ni redan har på plats och vad ni behöver arbeta vidare med.
Checklista (pdf) Pdf, 100.5 kB.

Mall handlingsplan: Arbeta fram en handlingsplan i er förening så att ni vet hur ni ska agera och vem som ansvarar för vad om något skulle inträffa.
Handlingsplan (pdf) Pdf, 146.2 kB.
Handlingsplan (word) Word, 25.1 kB.

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.

>>> Till kunskapswebben Länk till annan webbplats.

Barnens spelregler

Tillsammans med BRIS har RF tagit fram materialet Barnens spelregler Länk till annan webbplats.
Om du som ledare vill arbeta med materialet tillsammans med dina utövare har RF SISU tagit fram en lärgruppsplan. Pdf, 1.7 MB.Just den här vänder sig till utövare 11-18 år. Det finns även ett material framtaget för yngre barn.

Tryggare tillsammans

En utbildning som är framtagen av Rädda barnen. Den tar cirka 30 minuter att göra.
Du som ledare är en viktig person i många barn och ungas liv! I den här utbildningen får du kunskap om hur du som ledare kan bidra till en trygg föreningsmiljö inom områdena; Öppenhet, lyhördhet, säkerhet, omtänksamhet och integritet.
>>> Till utbildningen Länk till annan webbplats.


Stopp! Min kropp!

Stopp! Min kropp! på fritiden är framtaget av Rädda barnen och vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.
>>> Till materialet Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm