Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Stödmaterial till föreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. RF har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett stödmaterial som hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Ladda ner Skapa trygga idrottsmiljöer Pdf, 890.6 kB. (pdf). Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en idrottskonsulent från sitt RF-SISU distrikt.

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.

>>> Till kunskapswebben Länk till annan webbplats.

Barnens spelregler

Tillsammans med BRIS har RF tagit fram materialet Barnens spelregler Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2022-12-10

Författare: Svenska Biljardförbundet