Gå till innehåll
Carambole
Carambole

Nya tävlingsbestämmelser för Carambole

Från och med årsskiftet gäller nya tävlingsbestämmelser för carambole, här presenteras några av de viktiga ändringarna.

I sedvanlig ordningar har CK gjort en översyn av tävlingsbestämmelserna inför säsongen 2024. Förbundsstyrelsen (FS) har nu godkänt de nya tävlingsbestämmelserna och de är publicerade på på SBF:s hemsida.

Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste förändringarna som genomförts, men vi uppmanar till att alla berörda – spelare, föreningar och arrangörer – att ladda hem de nya bestämmelserna och gå igenom dem noggrant.

De flesta ändringar är rätt marginella. Den största ändringen gjordes redan under hösten då vi beslutade om ett nytt format på individuella SM, ett format som faktiskt visade sig vara väldigt lyckat. Men några av de nya ändringarna innebär faktiska förändringar för spelare och arrangörer:

  • Vi har förtydligat texten om antal speldagar för tävling på S3CT. Utgångspunkten är att alla tävlingar går över två dagar. Om det är få deltagare KAN tävlingen spelas på en dag, och det är definierat att tävlingen SKA spelas på två dagar över ett visst deltagarantal beroende på antal tillgängliga bord (se §2.7).
  • Vi har infört stötbegränsning i samtliga matcher i Klass 2 (se §2.8).
  • Vi har återgått till seedning enligt ranking i samtliga sanktionerade tävlingar (se §2.9).
  • Tävlingsklädsel: Jeans är inte längre tillåtet i Klass 1. Vi har förtydligat vad menar med godkända byxor o godkänd tröja. Enfärgade sportskor är numer uttryckligen tillåtet (se §5).

Även de grengemensamma tävlingsbestämmelserna har reviderats i årsskiftet. Även här uppmanas alla att bekanta sig med de nya bestämmelserna. De viktigaste ändringarna sammanfattas kort här:

  • Landslagskläder: Tidigare har det varit tillåtet för spelare som tillhör Team Sweden att bära landslagskläder vid nationell tävling. Det är inte längre tillåtet, utan landslagsklädsel får endast bäras vid internationell tävling (se §2.2.1).
  • Representation: Tidigare har spelare kunnat representera olika föreningar i olika grenar. Det är inte längre tillåtet, spelare får numer i tävlingssammanhang endast representera en förening i sanktionerade tävlingar i samtliga grenar (se §4.1).
  • Spelarövergångar: Tidigare har spelarövergångar hanterats av grenkommittéerna, nu hanteras det i stället centralt av FS (se §4.2).
  • Information i Cuescore: Det är spelarens ansvar att se till att följande finns i profilen på Cuescore: Korrekt namn (rättstavat förnamn och efternamn och inga smeknamn eller alias); korrekt förening; en tydlig profilbild som visar ansiktet (porträttbild); och aktuell e-postadress (se §5.1.1).
  • Alkohol och droger: Regeln om alkoholkonsumtion har förtydligats. Det är inte tillåtet att konsumera alkohol så länge spelaren är aktiv deltagare i tävlingen. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis dricka en starköl till lunch även om spelaren har en paus mellan matcher (se §6.2).
  • Ekonomiska oegentligheter: Detta är en ny paragraf som vi ska ha med i TB enligt krav från RF (se §6.6)

De nya tävlingsbestämmelserna, både de grengemensamma och för carambole, finns att ladda ner HÄR.

Publicerad: 2024-01-30

Senast uppdaterad: 2024-01-30

Författare: CK Carambolekommittén