Gå till innehåll
Carambole
Carambole
bild carambolebollar

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelserna består av de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna samt av de grenspecifika tävlingsbestämmelserna.

Tävlingsbestämmelserna fastställs av förbundsstyrelsen efter rekommendationer från grenkommittéerna. De tre grenkommittéerna går gemensamt igenom och ger vid behov förslag på revidering av de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna minst vartannat år.

CK ser löpande över de grenspecifika tävlingsbestämmelserna för carambole. Större förändringar sker genom en dialog med utövarna.

>>> Grengemensamma tävlingsbestämmelser

>>> Tävlingsbestämmelser Carambole 2024 Pdf, 473.3 kB.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2024-02-22

Författare: Svenska Biljardförbundet