Gå till innehåll
Carambole
Carambole
bild bollar

För arrangörer

CK uppdaterade under 2022 riktlinjerna för arrangörer. Förhoppningsvis är dokumentet självförklarande, men det är ett par saker som vi vill göra er särskilt uppmärksamma på:

Det har varit lite si och så med inbjudningar till tävlingarna. Tänk på att de ska vara ute senast två veckor innan tävling, i riktlinjerna är det definierat vad som ska vara med i inbjudan.

Det ska också vara tydligt i inbjudan vem som är tävlingsledare och hur man kontaktar denna om det är frågor inför tävlingen.

CK har fått vid ett antal tillfällen in klagomål på att dresscode inte efterlevs. Det är tävlingsledningens ansvar att tävlingsbestämmelserna följs.

Tänk också på att formellt sett är tävlingsledaren huvuddomare i tävlingen, så denne eller biträdande ska alltid vara på plats under turneringen.

Avslutningsvis vill CK förmedla att detta är ett levande dokument och att vi kommer att göra en översyn inför säsongen 2023, därför är förslag på ändringar eller tillägg alltid välkomna via mail till: carambole@biljardforbundet.se

>>>Riktlinjer för arrangörer (pdf) Pdf, 788.5 kB.

Publicerad: 2022-12-13

Senast uppdaterad: 2024-02-22

Författare: Svenska Biljardförbundet