Gå till innehåll
Carambole
Carambole

Spelarövergång

Att byta från den förening man senast tävlade för är reglerat i de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna kapitel 4

4.1 Medlemskap

Spelare äger rätt att söka medlemskap i valfri förening. Spelare kan vara medlem i flera föreningar men får i tävlingssammanhang endast representera en förening i sanktionerade tävlingar i samtliga grenar. Grenkommittéerna ges utrymme att i de grenspecifika tävlingsbestämmelserna reglera lån mellan föreningar för deltagande i lagtävling

4.2 Spelarövergångar

Spelarövergångar sker under perioden 1 juni-31 augusti samt 15 december-31 januari. Övergångar skall vara godkända av ordförande eller kassör i både tillträdande och frånträdande förening och skickas av tillträdande förening till SBF via epost: licenser@biljardforbundet.se. Dispens för övergång vid annan tidpunkt än ovan kan sökas hos SBF.

Blankett spelarövergång Pdf, 77.2 kB.

 

Publicerad: 2023-06-29

Senast uppdaterad: 2023-06-29

Författare: Svenska Biljardförbundet