Gå till innehåll
Carambole
Carambole
bild bollar

Tävlingslicens

Om du är medlem i en förening ansluten till Svenska Biljardförbundet har du också tävlingslicens, under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda. Din tävlingslicens ger dig rätt att tävla i alla tre grenar.

I de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna regleras tävlingslicensen. I kapitel 5 står bland annat:

§5 Tävlingslicens

5.1 Licensiering
Innehav av giltig tävlingslicens är obligatorisk vid all tävlingsverksamhet inom SBF. Innehavare av tävlingslicens har rätt att delta i tävling inom samtliga hos SBF förekommande grenar. Spelare som är medlem i förening som fullgjort sina åtaganden mot SBF skall anses vara licensierad. För att tävlingslicensen ska vara giltig ska spelaren vara inlagd i föreningens medlemsregister i IdrottOnline och markerad som aktiv i idrott biljard.

5.1.1 Spelarens ansvar
Det är spelarens ansvar att erlägga medlemsavgift samt se till att korrekt förening är angiven i det tävlingsadministrativa systemet:

  • att korrekt namn (förnamn, efternamn) utan smeknamn utgör profilnamn;
  • att korrekt förening är angiven;
  • att en tydlig profilbild som visar ansiktet används;
  • att en aktuell e-postadress är angiven i systemet.

5.1.2 Föreningens ansvar
Det är föreningens ansvar att se till att spelarens uppgifter är aktuella och att spelaren har rätt att representera föreningen i tävling. För förseelser mot detta se §6.6.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-12-10

Författare: Svenska Biljardförbundet