Gå till innehåll
Carambole
Carambole

Carambolekommittén

Bild carambole

Carambolekommittén består av:

  • Sven Junghagen, ordförande
  • Christer Fahlström
  • David Pennör
  • Tobias Ring

Kontakt: carambole@biljardforbundet.se

För frågor om föreningsverksamhet, kontakta info@biljardforbundet.se

Grenkommittéerna är utsedda av förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ansvara för den nationella tävlingsverksamheten inom sin gren. Grenkommittén fungerar som förbundets expertorgan för grenen. Grenkommittén står till förfogande att besvara frågor från såväl förbundsstyrelse och kansli som medlemmar i organisationen. Grenkommittén är dessutom ett utredande organ som bereder förslag till beslut för förbundsstyrelsen i frågor rörande den egna grenen.

Publicerad: 2022-08-01

Senast uppdaterad: 2023-10-31

Författare: Anna-Karin Bedeus