Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Om tävlingslicensen

Din tävlingslicens är kopplad till ditt medlemskap i en biljardförening. För att tävlingslicensen ska vara giltig ska du vara inlagd i föreningens medlemsregister i IdrottOnline.

Bestämmelser om tävlingslicens regleras i de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna Pdf, 265.6 kB. kapitel 6. Det är föreningen som är ansvarig för att spelaren finns inlagd i medlemsregistret i IdrottOnline. I dagsläget är inte medlemsregistret kopplat direkt till CueScore. Respektive grenkommitté kan göra stickkontroller inför tävlingar för att se att alla spelare har tävlingslicens. På grund av GDPR har endast ett fåtal personer tillgång till medlemsregistret och kan göra kontroller. Det är därmed i regel inte möjligt att kolla korrekt medlemskap på plats i hallen under tävling. Tävlingsledare som görs uppmärksam av spelare eller förening eller som av annan anledning misstänker att en spelare inte är korrekt registrerad rapporterar detta till aktuell grenkommitté i sin tävlingsrapport. Grenkommittén gör då en kontroll.

Om det framkommer att en spelare inte finns med i medlemsregistret uppmanas först både föreningen och spelaren att se till att han/hon blir registrerad korrekt. Om det inte sker kan påföljder utdelas.

Om en förening har en medlem som inte fullgör sina åtagande mot föreningen, exempelvis vägrar att betala in sin medlemsavgift, kan föreningen skicka en skriftlig begäran till SBF om att spärra spelarens tävlingslicens. Läs mer i de Grengemensamma tävlingsbestämmelserna.


Publicerad: 2023-03-09

Senast uppdaterad: 2023-03-09

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm