Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Samverkansprojektet med andra idrotter utökas

I våras startade vi ett samverkansprojekt med Svenska Bangolfförbundet och Svenska Bouleförbundet samt tre RF SISU distrikt, Småland, Uppland och Örebro län. Nu till hösten utökas projektet.

Bild fyra idrotter

I våras genomfördes tre föreningsträffar. En i vardera av de tre RF SISU distrikten. På träffarna fick biljardföreningar möjlighet att träffa representanter från andra idrotter och ha erfarenhetsutbyte.

Att vi har valt att samverka med just Bangolf och Boule är för att vi ser att det finns många likheter mellan våra idrotter och att vi som mindre idrotter ser ett värde i att samverka över idrottsgränserna för att tillsammans utvecklas. Den första föreningsträffen handlar mycket om att lära känna varandra och diskutera likheter, olikheter och utmaningar över förenings- och idrottsgränser. Fokus för projektet är ledarskap. Hur arbetar vi med att rekrytera, behålla och utveckla våra ledare?

Nu tar vi nästa steg i projektet med tre nya RF SISU distrikt och en till idrott. Vi välkomnar in Bowling i vårt samverkansprojekt. Även här ser vi att det finns många likheter mellan våra idrotter. De tre nya distrikten är Skåne, Västra Götaland och Västerbotten. De kommer att bjuda in till en första föreningsträff inom kort.

Småland, Uppland och Örebro kommer att bjuda in till en andra föreningsträff nu under hösten. Ni som missade första träffen är varmt välkomna till andra träffen.

Håll utkik efter inbjudningarna som kommer inom kort!

Vi kör det här som en pilot i år och utvärderar i slutet av året, men målet är att vi ska kunna ha träffar i alla distrikt så småningom.


Publicerad: 2023-09-07

Senast uppdaterad: 2023-09-07

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm