Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild spelare

Nya LOK-stödsregler från den 1 juli 2023

Från den 1 juli gäller nya LOK-stödsregler. De nya reglerna ger bland annat möjlighet till mer spontant deltagande vilket bör passa ett antal av våra föreningar bättre.

Den första LOK-stödsperioden med de nya reglerna blir hösten 2023 (aktiviteter genomförda 1 juli-31 december). Förändringarna i LOK-stödet möjliggör för kortare tid per aktivitet, mer spontan medverkan och möjlighet till fler deltagare. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Aktivitet 45 minuter

För att en aktivitet ska kunna redovisas sänks kravet på aktivitetens längd från 60 minuter till 45 minuter.

Flexibla aktivitetsformer

Kravet på en gemensam samling och avslutning tas bort. Ändringen innebär inte undantag från övriga villkor. Det betyder att även de mer flexibla aktivitetsformerna ska vara planerade av föreningen och ske i föreningens regi, ledda av föreningsutsedd ledare och att deltagarna ska vara medlemmar i föreningen.

Det behöver alltså vara en ledare från föreningen på plats men deltagare kan vara de som dyker upp spontant och spelar. Har ni t ex hallen öppen på eftermiddagar med en ledare på plats och det dyker upp sju medlemmar 7-25 år som spelar i minst 45 minuter kan ni rapportera detta. De behöver inte komma samtidigt eller gemensamt. Det kan exempelvis vara fyra som spelar vid ett bord, två vid ett annat och en som tränar själv vid ett bord. Ni kan söka för upp till 20 deltagare per ledare.

Det som kan redovisas som en aktivitet är den tid (om minst 45 minuter) där det varit minst 3 deltagare samtidigt. Det är därmed endast de deltagare som var närvarande under just denna tid som ska räknas in i aktiviteten. Läs mer här Länk till annan webbplats.

Bild flexibel aktivitet

Vad är LOK?

Syftet med LOK-stödet är att ge föreningar förutsättningar att möjliggöra, bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar samt för vuxna med funktionsnedsättning.

LOK-stödet är ett verksamhetsstöd till föreningen och kan sökas av alla föreningar som har aktiviteter för sina medlemmar 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns).

Grundkrav:
• Minst 3 deltagare 7-25 år (för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns) och 1 ledare
• Minst 45 minuter
• Ansökan görs digitalt via IdrottOnline
• Bg/pg registrerat i föreningens namn

Det är två ansökningsperioder per år. Den som är aktuell nu gäller aktiviteter genomförda 1 juli-31 december. Det går bra att registrera alla aktiviteter i efterhand. Sista ansökan är den 25 februari.

Exempel på aktiviteter ni kan söka för:
• Veckotävlingar för era medlemmar
• Medlemsträningar. Har ni t ex medlemstid i hallen på söndagar kan ni söka för detta.
• Juniorträningar
• Medlemmar som kommer till hallen valfri tid och spelar (nytt, läs ovan)
• Nationella tävlingar (både de ni arrangerar själva och de ni åker till). Ni söker för era medlemmar som har deltagit. Arrangörsföreningen kan alltså inte söka för alla som har deltagit på tävlingen utan respektive förening söker för sina medlemmar.

Deltagare i blandade åldrar
Ni kan söka för aktiviteter med deltagare i blandade åldrar och det behöver inte vara fasta grupper med samma deltagare vid alla tillfällen. Har ni juniorträningar eller juniortävlingar ska ni givetvis söka för dessa aktiviteter men ni kan även söka för aktiviteter där ungdomar och vuxna spelar tillsammans. Ni kan antingen registrera alla som är med på aktiviteten oavsett ålder och får på så sätt statistik på alla som deltar på era aktiviteter, eller så registrerar ni bara de medlemmar som är 7-25 år. Registrerar ni alla så är det bara medlemmar i rätt ålder som rapporteras när ni skickar in till LOK.

Hur ni gör

Här hittar ni steg-för-steg hur ni lägger in aktiviteter, registrerar närvaro och skickar in er ansökan

Publicerad: 2023-10-13

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm