Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet

Ordförandekrönika

Förbundsordförande Andy Nettleton reflekterar kring engagemang och kring det som pågår inom biljarden.

Andy Nettleton

Jag har tidigare skrivit om engagemang. Det är det som gör att vi alla ställer upp och gör skillnad!

Jag kommer att återkomma till det men först tänkte jag rapportera lite snabbt om det som pågår inom biljarden i Sverige just nu. Vi har fler projekt i gång och vi har gjort många fina framsteg i vårt utvecklingsarbete; verksamhet för 65+ och 65+ touren, utökad juniorverksamhet, flera tävlingar med en social aspekt, grundtränarutbildningen finns på plats, en tävlingsledarutbildning är på gång, nätverksträff för Kvinnliga egon, osv. Vi deltar på mässor, ordnar konferenser, träffar våra föreningar för att hjälpa till med utveckling. Det har blivit medaljer på VM och EM i carambole, på EM i pool och Junior-EM i pool samt en rad andra fina prestationer. Detta bara för att nämna några av de saker som sker.

Vi har varit bra på att söka stöd till projekt och det gör att vi kan genomföra våra utvecklingsinsatser. Vi får en del frågor om detta och det är viktigt att förstå att det här stödet handlar om öronmärkta pengar till särskilda projekt. Ekonomiska medel är absolut viktigt, men det är engagemanget bakom det som gör att möjligheterna blir verklighet. Utan föreningar och personer som ställer upp och engagerar sig kan vi inte utveckla verksamheten för juniorer, för 65+, vår tävlingsverksamhet, osv.

Inom sommaren på RF-stämman i Uppsala valdes en ny ordförande, Karl-Erik Nilsson, för RF SISU. I hans tal från scenen efter att han blivit vald pratade han om framtiden och sa att han gärna ville ta ett samtal med alla ordförande i alla förbund. Det kändes bra och jag mejlade under sommaren och fick tid tillsammans med GS/Sofia för ett möte på Idrottens hus i september. Mötet med Karl-Erik kändes bra och vi lämnade samtalet med en positiv inställning och såg framemot vårt vidare arbete tillsammans. Sedan som ni förmodligen har följt blev Karl-Eriks position ohållbar, rätt eller fel, får nu var och en besluta för er själva.

Vi väntar nu på beslut från RF om tillförordnad ordförande Anna Iwarsson kommer att ta över rollen eller om det blir en extra stämma. Vi väntar också besked om stöden för 2024-25. Vi bör få besked innan oktobers slut och därefter ska förbundsstyrelsen ta fram en budget för den kommande tvåårsperioden.

Det vi vet är att vi inte uppnådde målet med 15 föreningar som söker LOK-stöd. Därmed får vi inget verksamhetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet år 2024-2025. Vi ser även en risk för mindre eller inga medel till elitverksamheten, då RF främst fokuserar på OS-idrotter samt några andra faktorer som tyvärr inte ser positiva ut för oss. Regeringen gör heller ingen särskild satsning på idrott i sin budget utan stödet ligger kvar på oförändrad nivå.

Men oavsett allt detta känner jag mig ändå positiv. Vi tar konkreta steg framåt, biljarden växer, kanske inte på ett så synligt sätt men vi gör det.

Så tänk en gång till på allt engagemang, tänk på alla som ställer upp i er förening, tänk på tävlingsarrangörerna, tänk på de som är engagerade i våra grenkommittéer och utskott, tänk på allt ideellt arbete som pågår, mycket är osynligt men det genererar resultat.

Tack till alla er som är engagerade i Svenskbiljard!

/Andy Nettleton
Förbundsordförande

Publicerad: 2023-10-18

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm