Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Anna Iwarsson

Ändrat elitidrottsstöd och ny ordförande för RF

Igår genomfördes extra RF-stämma för att välja en ny ordförande för RF SISU samt för att behandla en motion om elitidrottsstödet.

Förbundsordförande Andy Nettleton var SBFs ombud på stämman.

I oktober förra året avgick Karl-Erik Nilsson som ordförande för RF SISU. Styrelsens vice ordförande Anna Iwarsson klev då in i rollen som tf ordförande. Riksidrottsstyrelsen beslutade dock att det var viktigt att medlemsförbunden själva fick välja sin ordförande och kallade därför till extra RF-stämma. Den extra stämman genomfördes igår den 23 januari.

Anna Iwarsson valdes till ny ordförande. I och med att Anna var vald till ledamot i styrelsen behövdes även ett fyllnadsval av ledamot göras. Susanne Jidesten valdes till ledamot fram till nästa stämma.

Elitidrottsstöd
I oktober fick alla förbund preliminära besked om stöden för perioden 2024-2025. För SBF och ett stort antal andra förbund blev beskedet inget elitidrottsstöd framöver. Ett beslut RF fattat utifrån de kriterier som finns uppsatta i programmet Elitidrott2030. Detta beslut ledde till stort missnöje hos många förbund. SBF valde att tillsammans med 21 andra specialidrottsförbund skriva en motion där vi krävde en extra RF-stämma och att beslutet om elitidrottsstöd skulle göras om.

Motionen innehöll bland annat att alla förbund som har landslagsverksamhet ska inkluderas i elitstöd och vara en del av satsningen Elitidrott2030, att det preliminära beslutet kring fördelning av elitidrottsstöd skulle dras tillbaka, att ta fram nya principer för fördelning av elitidrottsstödet och att uppdra till Elitidrott2030 att ta fram mål kring svenska placeringar för alla förbund.

RF fattade under hösten som svar på motionen ett beslut om att förbund som haft elitstöd under 2022-2023 men som blev utan 2024-2025 ska få ett övergångsstöd motsvarande 80-90% av det tidigare stödet. Samt att de gick ut med information att ramarna och principerna för elitidrottsstödet från 2026 och framåt skulle ses över och att dialogen med förbunden i det arbetet skulle vara tydligare. De yrkade avslag på de två första att-satserna och ansåg att resterande att-satser därmed var besvarade.

På den extra RF-stämman presenterades bakgrunden till Elitidrott2030 samt RS svar på motionen. Talarlistan därefter var lång. Många förbund var uppe i talarstolen och pratade om hur det här beslutet exkluderar närmare en tredjedel av förbunden, att det känns som att vi delas in i ett A- och B-lag och att det skickar signaler att alla idrotter inte är lika mycket värda.

Andy Nettleton

SBFs ordförande Andy Nettleton var en av de som var uppe i talarstolen.

Riksidrottsstyrelsen lyssnade in argumenten och efter en paus återkom de med ett modifierat förslag. I grova drag gick förslaget ut på att besluten kring elitstöd för 2025 dras tillbaka och ska omarbetas samt att de ska se över kriterierna för möjligheten till stödet i dialog med medlemsförbunden. Vi förbund som skrivit motionen såg det som en acceptabel väg framåt och yrkade därmed bifall för det reviderade förslaget som sedan antogs av stämman.

Vad beslutet kommer att innebära för SBF framöver återstår att se. För 2024 kommer vi att få ett lägre elitstöd än vad vi haft den här perioden. Stödet för 2025 kommer de utlovade dialogerna och översynen att påverka.

RFs nyhet från stämman Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2024-01-24

Senast uppdaterad: 2024-01-24

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm