Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild på spelare

Vill din förening starta paraverksamhet?

SBF har blivit beviljade projektstöd från RF för att arbeta med att utveckla parabiljarden. Vi söker nu föreningar som är intresserade av att starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer under 2024 att köra två pilotprojekt, ett för personer med rörelsenedsättning och ett för personer med intellektuell funktionsnedsättning. För de båda projekten är förhoppningen att köra igång med verksamhet i 2-3 föreningar vardera.

Föreningar som deltar får:

  • Stöttning av SBF under hela processen. Tillsammans tar vi fram en plan för vad ni vill göra. Arbetet med uppstart av verksamhet sker även tillsammans med ert RF SISU distrikt och när det är möjligt med Parasportförbundets distrikt.
  • Utbildningsinsatser: Biljardrelaterad utbildning samt utbildningsinsatser kopplade till målgruppen utifrån era behov.

Vill ni vara med?

Anmäl intresse genom att skicka ett mejl till oss på info@biljardforbundet.se. Ange en kontaktperson och berätta lite om vad ni är intresserade av att starta för verksamhet.

Har ni redan verksamhet igång?

Meddela oss om ni redan har verksamhet igång. Vi vill gärna veta mer om vad ni gör.

Publicerad: 2024-02-21

Senast uppdaterad: 2024-02-21

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm