Gå till innehåll
Svenska Biljardförbundet
Svenska Biljardförbundet
Bild från förbundsstämman

Rapport från förbundsstämman

Igår arrangerades förbundsstämman, workshops och Biljardgalan. Runt 40 personer var på plats i Uppsala för en dag i demokratin och engagemangets tecken.

Dagen inleddes med valbara workshops om Barn- och ungdomsverksamhet och om Paraverksamhet. I rummet för Barn- och ungdom guidade Tobias Andersson deltagarna genom informations- och diskussionspass. Passet avslutades med att de deltagande föreningarna fick påbörja arbetet med en rekryteringsplan för sin förening. I det andra rummet höll Jörgen Sandman i en workshop om satsningen på Parabiljard.

Workshop

Workshop om barn- och ungdomsverksamhet

Förbundsstämman

Efter lunch var det dags för förbundsstämman. 14 föreningar hade ombud på plats. Till mötesordförande valdes Pyry Niemi, ordförande för RF SISU Uppland. Förbundsstyrelsen presenterade den verksamhet som bedrivits under 2022-2023 genom att göra några nedslag från verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen. Under perioden blev det bland annat 24 internationella medaljer, varav två VM-medaljer och fem EM-guld, det gjordes en större satsning på barn- och ungdomsverksamheten och på Biljard 65+, vår egen grundtränarutbildning lanserades, och mycket mer. Hela verksamhetsberättelsen finns här. Pdf, 1.3 MB.

Därefter var det dags för framtiden och den kommande tvåårsperioden. I enlighet med den strategi som stämman 2020 fastslog presenterades och fastställdes en verksamhetsinriktning för 2024-2025 med fortsatta satsningar på föreningsutveckling, barn och ungdom, 65+, para, inkludering, trygg idrott, fler föreningar, anläggningsfrågor, ledarsatsningar, med mera. En minusbudget för perioden som täcks av det resultat som gjordes under 2022-2023 presenterades och godkändes av stämman.

Ett flertal av de deltagande ombuden lyfte vikten av att satsa på barn- och ungdomsverksamheten och att stötta de föreningar som vill starta upp verksamhet och de föreningar som redan bedriver verksamhet.

Val

Valberedningen genom Daniel Silvennoinen presenterade sina förslag. Andy Nettleton valdes om som ordförande. Till ledamöter valdes Malin Lindström, Sara Kramer, Sven Junghagen och Anna-Karin Bedeus och till suppleanter valdes Tobias Andersson, Susanne Lind och Bo-Göran Grönquist. David Pennör och Sam Mubarak har två år kvar på sin mandattid som ledamöter.

Bild på förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen: David Pennör, Sam Mubarak, Malin Lindström, Sven Junghagen, Tobias Andersson, Anna-Karin Bedeus, Andy Nettleton, Sara Kramer, Susanne Lind.

Biljard 65+ och Utveckling av verksamhet för vuxna

Efter stämmans avslutande och lite fika var det dags för två till valbara workshops. I det ena rummet diskuterades utveckling av verksamhet för vuxna med utgångspunkt i den enkät för vuxna motionärer som genomfördes under förra året. I det andra rummet diskuterades satsningarna på Biljard 65+ med erfarenhetsutbyte från de föreningar som är igång med verksamhet samt framtidsspaningar kring vad vi tillsammans ska göra under den här tvåårsperioden.

Dagen avslutades med Biljardgalan med tillhörande middag. En separat nyhet om det kommer inom kort.

Vi säger stort tack till alla som deltog under dagen och bidrog till bra diskussioner och medskick kring utveckling och satsningar. Vi säger också ett stort och varmt tack till de personer som lämnade sina uppdrag i samband med stämman!


Publicerad: 2024-04-14

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Författare: Svenska Biljardförbundet

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss
info@biljardforbundet.se

Leveransadress
Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm