Gå till innehåll
Snooker
Snooker

Kontakt

bild snooker

Snookerkommittén består av:

  • Stefan Norman (ordförande)
  • Naeem Ullah Khan
  • Ann-Sofie Löfgren
  • Arsham Afshari
  • Massoud Nazari
  • Nils Ritenius Manjer
  • Anders Axelsson

Kontakt sker via mail: snooker@biljardforbundet.se

För frågor om föreningsverksamhet, kontakta info@biljardforbundet.se

Grenkommittéerna är utsedda av förbundsstyrelsen med den övergripande uppgiften att ansvara för den nationella tävlingsverksamheten inom sin gren. Grenkommittén fungerar som förbundets expertorgan för grenen. Grenkommittén står till förfogande att besvara frågor från såväl förbundsstyrelse och kansli som medlemmar i organisationen. Grenkommittén är dessutom ett utredande organ som bereder förslag till beslut för förbundsstyrelsen i frågor rörande den egna grenen.

Publicerad: 2023-10-31

Senast uppdaterad: 2023-10-31

Författare: Svenska Biljardförbundet