Gå till innehåll
Snooker
Snooker
Bild

De Grengemensamma Tävlingsbestämmelserna är reviderade

De grengemensamma tävlingsbestämmelserna ses regelbundet över och revideras vid behov. Ett arbete har genomförts under hösten och den reviderade versionen är nu antagen av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen (FS) har antagit en revision av de grengemensamma tävlingsbestämmelserna, en revision som initierats och behandlats av de tre grenkommittéerna inför beslut i FS. Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste förändringarna som genomförts, men vi uppmanar till att alla berörda – spelare, föreningar och arrangörer – att ladda hem de nya bestämmelserna och gå igenom dem noggrant.

En stor del av revisionen handlade om att ”städa upp” i TB så att vi använder rätt terminologi och att allt står i enlighet med våra egna och RF:s stadgar. Men några av ändringarna innebär faktiska förändringar för spelare och arrangörer:

  • Landslagskläder: Tidigare har det varit tillåtet för spelare som tillhör Team Sweden att bära landslagskläder vid nationell tävling. Det är inte längre tillåtet, utan landslagsklädsel får endast bäras vid internationell tävling (se §2.2.1).
  • Representation: Tidigare har spelare kunnat representera olika föreningar i olika grenar. Det är inte längre tillåtet, spelare får numer i tävlingssammanhang endast representera en förening i sanktionerade tävlingar i samtliga grenar (se §4.1).
  • Spelarövergångar: Tidigare har spelarövergångar hanterats av grenkommittéerna, nu hanteras det i stället centralt av FS (se §4.2).
  • Information i Cuescore: Det är spelarens ansvar att se till att följande finns i profilen på Cuescore: Korrekt namn (rättstavat förnamn och efternamn och inga smeknamn eller alias); korrekt förening; en tydlig profilbild som visar ansiktet (porträttbild); och aktuell e-postadress (se §5.1.1).
  • Alkohol och droger: Regeln om alkoholkonsumtion har förtydligats. Det är inte tillåtet att konsumera alkohol så länge spelaren är aktiv deltagare i tävlingen. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis dricka en starköl till lunch även om spelaren har en paus mellan matcher (se §6.2).
  • Ekonomiska oegentligheter: Detta är en ny paragraf som vi ska ha med i TB enligt krav från RF (se §6.6)

De nya TB finns att ladda ner här Pdf, 309.2 kB.


Publicerad: 2024-01-30

Senast uppdaterad: 2024-01-30

Författare: Svenska Biljardförbundet