Gå till innehåll
Biljard 65+
Biljard 65+

Kontakt

Kontakta kansliet på info@biljardforbundet.se

Biljardföreningar anslutna till Svenska Biljardförbundet >>>
Kontakta oss om kontaktuppgift saknas till den förening du vill ha kontakt med

Projektledare Biljard 65+ under 2022-2023
Anpassade tränings- och tävlingsformer: Mats Frösemo, mats.frosemo@biljardforbundet.se
Uppstart av verksamhet: Sofia Asp, sofia.asp@biljardforbundet.se

bild bollar